Vrienden van het Barlaeus
Word donateur

De Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting organiseert activiteiten voor oud-Barlaeanen, huidige Barlaeanen en belangstellenden en financiert deze activiteiten uit donaties. Op deze website kunt u lezen welke activiteiten de stichting organiseert. Voor minimaal 20 euro per jaar bent u al donateur van de stichting.

 

 U kunt op vier manieren uw donatie aan ons overmaken:
éénmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks (zie menu links)

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar, de stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De financiële verantwoording over het laatste boekjaar vindt u op de ANBI-pagina op deze website.

Doneren via iDeal

Bedrag