Vrienden van het Barlaeus
Veelgestelde vragen

De stichting wil drie dingen:

  • een alumniclub zijn
  • op de bres staan voor het gymnasiale onderwijs aan het Barlaeus en daarbuiten
  • de school (financieel en anderszins) ondersteunen in het streven onafhankelijk denkende jonge mensen af te leveren

Zij organiseert jaarlijks de volgende activiteiten:

  • De cursussen, gegeven door oud-leerlingen (oud-)leraren, ouders of vrienden van de school.
  • De Barlaeuslezing door een oud-leerling die enige bekendheid verworven heeft, met daaraan verbonden een kleine reünie van een vijftal examenjaren.
  • De droomprijsvraag voor huidige leerlingen van de vijfde klassen.

Het bestuur neemt vragen om financiële ondersteuning in ontvangst en bepaalt in hoeverre de begroting daadwerkelijke hulp toelaat. Voorbeelden zijn: de vleugel in de aula, het museum in de oude entree, de gedenkplaat voor Joodse leerlingen en leraren.

De Stichting heeft donateurs, de Vrienden dus, de minimumdonatie per jaar bedraagt 20 euro.

Word donateur door een bedrag over te maken.

Machtig de penningmeester je donatie jaarlijks van je bankrekening af te schrijven.

Zet je netwerk in om méér oud-leerlingen te verleiden donateur te worden.

Je krijgt toegang tot de database met oud-leerlingen, je kunt je kennis, inzicht en plannen met hen delen, en je kunt gratis naar een mini-reünie.