Vrienden van het Barlaeus
Lezing 2019 verslag

BARLAEUSLEZING FLOOR MILIKOWSKI 13 oktober 2019

Van wie is de stad

Op 13 oktober hield Floor Milikowski de jaarlijkse Barlaeuslezing in de Aula van de school. Floor geniet inmiddels ruime bekendheid als journalist (o.a. de Groene Amsterdammer) en vooral vanwege haar boek “Van wie is de stad”. Dat was ook de vraag die deze middag centraal stond. Zij schetste de keuzes waar de gemeente zich voor geplaatst ziet en maakte ook duidelijk hoe deze keuzes uiteindelijk gemaakt worden. Jacob Buitenkant, tevens oud-leerling en projectleider bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam, leidde de lezing in en leidde de discussie na afloop.

De opkomst was groot en de betrokkenheid onder het gehoor ook. Er waren veel, ook kritische, vragen en het was een geanimeerde middag. Het gesprek was nog lang niet klaar na anderhalf uur en werd voortgezet tijdens de borrel, alwaar Floor boeken verkocht en signeerde.

Voorzitter Renata Traas heet iedereen welkom
Jacob Buitenkant leidt in
Floor Milikowski vertelt
Floor en Jacob in een tweegesprek
Floor over de Sluisbuurt
Voorzitter Renata Traas bedankt Floor en Jacob
De aula liep vol
Floor en Jacob in een tweegesprek