Vrienden van het Barlaeus
Lezing 2018 verslag

BARLAEUSLEZING 2018

Paradiso en Barlaeus – een (te?) innige band

Op 4 november hield oud-leerling en NRC pop-recensent Hester Carvalho een prachtige lezing met als titel: Paradiso en Barlaeus – een (te?) innige band. Zowel de geschiedenis van Paradiso als die van het Barlaeus in met name de jaren 70 en 80 kwamen aan bod, verteld aan de hand van beelden, anecdotes en krantenartikelen. Het was een boeiend tijdsbeeld van een woelige periode zowel voor de poptempel als voor de school.

De aula was goed gevuld en het publiek genoot zichtbaar van de verhalen over deze interessante fase, met leerlingen die overal inspraak in wilden dan wel maling aan alles hadden. En over docenten die er ook een geheel eigen visie op nahielden, onder andere met betrekking tot het belang van “streaken” en het gebruik van wiet. Voor de aanwezigen was het een ‘trip down memory lane’ ofwel een kijkje in de historie van de school waar ze geen idee van hadden. Zoals één van jongere aanwezigen (die vorig jaar eind-examen had gedaan) opmerkte: “Ik had er geen idee van dat dit allemaal gebeurd was. Eigenlijk zouden alle Barleanen dit moeten weten. Dit zou een verplicht college op het curriculum moeten worden”.

Eén van de bestuursleden karakteriseerde de middag als een soort mini-reünie en dat is precies wat deze lezingen beogen. Na afloop verkocht en signeerde Hester haar boek.

Kors Eijkelboom, productie coördinator van Paradiso, gaf voor belangstellenden nog een rondleiding door Paradiso. 
Daarmee was deze succesvolle middag compleet!