Vrienden van het Barlaeus
Nieuwe voorzitterGEZOCHT

Gezocht voorzitter Stichting Vrienden van het Barlaeus

Aan het eind van dit cursusjaar treedt de voorzitter van onze stichting af.
Daarom zoeken wij een nieuwe voorzitter!

Om onze stichting actief, alert en vitaal te houden zijn wij op zoek naar iemand die:

* Lopende projecten op de rails houdt
* Nieuwe plannen oppakt en initieert
* De relatie met onze (huidige en toekomstige) donateurs en de alumni koestert en activeert
* Nauw contact onderhoudt met onze cursusleider, webredacteur en met de oudervereniging
* Input levert voor de nieuwsbrief Vergaderingen leidt en publieksbijeenkomsten opent

Wij denken aan iemand die:
* Ervaring heeft met het voorzitten van vergaderingen en het leiden van projecten
* Betrokken was of is bij het Barlaeus en nog steeds sterke affiniteit heeft met de school
* Ideeën heeft over donateurswerving en relatiebeheer
* Ideeën heeft en mee wil denken over het voortbestaan en de toekomst van het gymnasium
* Tijd heeft om zich ’s avonds en in het weekend in te zetten voor onze stichting

De nieuwe voorzitter begint uiterlijk na de zomer van 2022. Bij voorkeur is hij/zij eerder beschikbaar om alvast ingewerkt te worden.

Graag reacties naar Myra Groenink myragroenink@me.com of Peter Lammers plammers@barlaeus.nl.

Pijl - herbruikbaar sjabloon_Tekengebied 1