Vrienden van het Barlaeus
Cursussen – terugblik 19-20
Gezien de Covid-ontwikkelingen op dit moment, hebben we besloten in januari en februari een aantal online cursussen aan te bieden. Rond 20 november zal het aanbod op de website komen te staan. Wij houden jullie op de hoogte via de Nieuwsbrief.

portrettekenen (Annefie van Itterzon)

Een korte terugblik op  afgelopen cursusjaar  laat zien dat Rob de Jong weer een druk bezette klas had, deze keer met Antigone van Sophocles en dat er bij Annefie van Itterzon, Lot Schrameijer en Pauline Hille weer mooie creaties tot stond kwamen. Merel Meijer introduceerde Latijn bij ouders die zelf geen Latijn op school hadden en gaf daarna een vervolgcursus, ook voor cursisten van vorige jaren. Alfred Buitenkant had deze keer juist alleen gevorderden in zijn Italiaanse les.

Homerus en Vergilius werden door Willem van Maanen tegenover elkaar gezet. Alexander Kauffman filosofeerde over Het goede leven en de vrije markt en Peter Lammers deed sinds jaren weer mee en legde alles uit over Speltheorie en het sociaal contract. Ook Wolter Bosch was weer terug met een geweldige powerpoint en bijbehorend verhaal over het actuele onderwerp Klimaatverandering. Nieuw was Rosanne Koster, tekendocent op school die vier avonden over mythologie in moderne en hedendaagse kunst vertelde met prachtige beelden.

Wolter Bosch
Rosanne Koster
Peter Lammers
Rob de Jong

 

Diashow Cursussen 2019-2020 (mmv Frances Klein Gunnewiek)

Alfred Buitenkant
Willem van Maanen
Alexander Kauffman
Merel Meijer

De cursussen vinden in het algemeen plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Omdat we geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de cursussen. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn via cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl

Het cursusaanbod voor het seizoen 2020-2021 komt in september op de website. Als je je aanmeldt, ontvang je daar automatisch bericht over.
Uiteraard alleen als de cursussen in verband met Covid-19 doorgang kan vinden.