Vrienden van het Barlaeus
Latijn voor beginners

Door Suzanne Rebel, Barlaeusdocent Oude Talen, oud-Barlaeaan

Datum/Tijd
Begindatum: 6 november 2023 / Einddatum: 27 november 2023
4 in november
Van 20:00 tot 22:00

Locatie
Barlaeus Gymnasium


Het Latijn is niet alleen de taal van de Romeinen, maar eveneens van de christelijke kerk en de wetenschap, en heeft zelfs tot in de vroegmoderne tijd gediend als lingua franca. Bovendien staat het Latijn aan de basis van bijna elke Europese moderne taal. De Latijnse taal is het middel bij uitstek om kennis te nemen van het gedachtegoed van de Westerse beschaving. Tijdens deze cursus nemen we de basisgrammatica van het Latijn door en zullen we enkele hoogtepunten van de Latijnse literatuur met elkaar bespreken zoals de geschiedschrijvers Livius en Tacitus, maar toch zeker ook de eposdichters Vergilius en Ovidius

vier avonden in oktober/november; 6, 13, 20 en 27 november 2023

“erg leerzaam en interessant”

“Heel goed om een beetje te weten wat mijn kind allemaal leert en doet! Respect! “

Hoe waanzinnig dat we op een gegeven moment leuke verhaaltjes zelf konden vertalen, daar krijg je toch een kick van!”

“Ik heb de cursus als heel prettig ervaren, het was een mooie kennismaking met de taal en ook was het leuk om op die manier kennis te nemen van de school, de manier van lesgeven en de andere ouders.”

“Voldaan aan mijn verwachting om inzicht te krijgen in wat van de brugklassers wordt verlangd bij het leren van Latijn.”

“Complimenten voor Merel die de stof goed en enthousiast overbracht”

“fijne combinatie van geschiedenis en een taal leren”

Schrijf je in

Nog 14 plaatsen beschikbaar

Er kunnen nog geen reserveringen worden geplaatst voor deze cursus.


Terug naar cursusoverzicht