89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief September 2016

Hierbij de nieuwsbrief van september 2016, met de aankondiging van de Barlaeuslezing op zondag 2 oktober en het cursusaanbod voor het komend seizoen, te beginnen op maandag 31 oktober. Je vindt het op de website.
Jacob Zwaan zal net als vorig jaar op 6 oktober om 20.00 uur op school een introductie houden over de Klassieken. Iedereen is hiervoor van harte welkom, in het bijzonder de ouders van de leerlingen uit klas 1 en 2.

De nieuwe cursussen

beeldend
Beeldende cursussen 2015-2016

Nieuws onder de zon
Zeker: dat kun je heel ruim nemen en dan laat je je door WIM KRAAKMAN meenemen in de wondere wereld van de RELATIVITEITSTHEORIE.
Maar ook minder ver van huis voert HUMBER VAN STRAALEN je mee in de filosofische wereld van CAMUS' MYTHE VAN SISIPHUS.
Nog dichterbij kom je met fotograaf CLEO CAMPERT die je confronteert met jezelf en de ander in haar cursus PORTRETFOTOGRAFIE MET EEN TWIST.
Voor de inwendige mens is er tenslotte DE ROMEINSE KEUKEN van en door PATRICK FAAS.
We bieden de cursus COMPONEREN nog een keer aan door CAROLINE ANSINK. Zij begint met een algemene inleiding, daarna nemen de deelnemers een instrument ter hand en tenslotte zal er een compositie vorm krijgen. Je hoeft geen componist te zijn of dat te willen worden...

Vertrouwde namen
Die zijn er natuurlijk ook. ROB DE JONG, WILLEM VAN MAANEN, MARCO POELWIJK en JACOB ZWAAN gaan zich met GRIEKS EN LATIJN bezig houden. Voor TEKENEN, SCHILDEREN, COLLAGE en BOETSEREN staan ANNEFIE VAN ITTERZON, VICTORINE LOOMANS en CHARLOTTE SCHRAMEIJER weer op het programma.

Hieronder staat het overzicht. We sluiten af met een grote borrel in De Kring, maar ook na de allereerste avond en de eerste avond in januari is er een kleine borrel op school, zodat de cursisten elkaar ook een beetje kunnen leren kennen. Klik door naar onze website voor nadere informatie over elke cursus en enkele reacties van cursisten van vorig jaar.
docenten
cursussen 2015-2016 - klik op de afbeelding voor de diashow

Via www.vriendenvanhetbarlaeus.nl kunnen jullie alle cursussen online zien. Omdat we een iDeal-dashboard hebben ingericht, is betalen heel eenvoudig. Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoordinator (cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl).


Klik op cursussen om op onze website het aanbod van dit jaar te zien. Omdat we een iDeal-dashboard hebben ingericht, is betalen nu ook een stuk eenvoudiger.


OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
SilentSongs4
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde avonden, van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen. Dit gaat als volgt:
  1. ga naar de site www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
  2. klik bovenaan op activiteiten, vervolgens op cursussen. Je krijgt nu het cursusoverzicht, gerangschikt op startdatum.
  3. klik op details en inschrijven voor een beschrijving van de cursus. Je kunt direct zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.
  4. als je nog niet ingelogd bent, moet je inloggen om je op te kunnen geven voor een cursus.
  5. Heb je je al eens aangemeld, dan log je in met uw e-mailadres en je zelfgekozen wachtwoord. Als je nog geen log-in hebt, dan meld je je eerst aan. Klik bovenaan de pagina op Inloggen en aanmelden en op Registreren en vul het formulier in. Het kan zijn dat aanmelden niet lukt, Het kan zijn dat aanmelden niet lukt (bijvoorbeeld omdat er automatisch een wachtwoord is gemaakt), stuur dan een mail naar cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl
  6. eenmaal ingelogd kun je je opgeven voor de cursus van je keuze.
  7. dit doe je door Gelijk betalen via iDeal aan te klikken.
  8. vervolgens Betalen met iDeal aanklikken.
  9. je komt nu in het internetbankierprogramma, waarmee je op de gebruikelijke wijze de cursus betaalt.
  10. na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.
  11. je inschrijving is pas definitief als je betaling is ontvangen.
Als je om welke reden dan ook niet met iDeal het bedrag hebt overgemaakt, verzoeken wij je uiterlijk 12 oktober 2016 het cursusbedrag (dus zonder de bij een cursus vermelde extra kosten) over te maken naar: ING-rekeningnummer NL04 INGB 0000 109170, ten name van de Vrienden van het Barlaeus Gymnasium onder vermelding van je naam en het cursusnummer.

Wil je de extra onkosten die bij sommige cursussen staan vermeld, zoals materiaal- en modelkosten, kopieerkosten of kosten van een aan te schaffen boek NIET tezamen met de cursusdonatie over te maken, maar apart en rechtstreeks af rekenen met de desbetreffende docent op de eerste les? Uiteraard hoeven er geen extra onkosten te worden betaald als deze niet bij de cursus staan vermeld.

Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan ondergetekende: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl

Graag in je mailtje vermelden: je naam, het cursusnummer van de cursus die je wil volgen, alsmede je telefoonnummer(s). Mocht de cursus die je wil volgen reeds vol zitten op het moment dat je je aanmeldt dan is het handig als je tevens een tweede keuze opgeeft.
IMG_6291
borrel op de Kring

Na de eerste cursusavonden op 31 oktober en 9 januari zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22.00 uur) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken. De laatste cursusavond zal zijn op maandag 30 januari 2017, waarna vanaf 22.00 uur de traditionele borrel op societeit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,
Geert Kapteijns, voorzitter
Jaela van Tijn, cursuscoordinator

Barlaeuslezing 2016

Escher en het Droste-effect
Barlaeuslezing zondag 2 oktober 2016 15.00 uur
door Bart de Smit
bart
Bart de Smit deed op het Barlaeus eindexamen in 1984, is nu hoogleraar wiskunde in Leiden en komt ons verblijden met een mathematische benadering van Escher.
Escher-met-muurschildering-578x410
Wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen kan vast een kijkje nemen via deze link:
http://escherdroste.math.leidenuniv.nl
http://www.math.leidenuniv.nl/~desmit

De Barlaeuslezing vindt plaats in de aula van de school aan de Weteringschans.
Na afloop is er traditiegetrouw een borrel.

Afscheid Bestuurslid Roos Lubbers

IMG_0002
Afgelopen Bestuursvergadering is er afscheid genomen van Roos Lubbers (rechts vooraan).
Zij heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur. Heel veel dank daarvoor, Roos.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.
boekje Barlaeus
In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.

Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2015 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.
COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993
secretariaat Sophie Lambo
Jacob Marisstraat 5, 1058 HW Amsterdam
telefoon 020-6693160 / 06-41375741
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING-bank NL04 INGB 0000 1091 70

Bestuur: Geert Kapteijns (vz), Tamara van Altena (pm), Sophie Lambo (secr.), Sander Kruse, Willem van Maanen, Tienko Rasker, Merel Roze en -qualitate qua- Alwin Hietbrink (rector)
MailPoet