89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief juli 2021


Beste Alumni en Vrienden,


Gelukkig gaat het land langzamerhand steeds verder van het slot en kunnen we, zij het voorzichtig en met voorbehoud, weer een beetje gaan plannen.

Laten we eerst nog even terugblikken op wat er het afgelopen jaar wèl doorgang heeft kunnen vinden. Om te beginnen is de vernieuwde website inmiddels alweer lang en breed in de lucht en verdient het om even een bezocht te worden. Je vindt er onder andere het item Barlaeus in het Nieuws, waar we proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van hoe de school zo nu en dan in de publieke belangstelling staat.

Verder organiseerden we in november een online lezing en ontdekten dat er heel wat Vrienden zijn die de weg naar deze alternatieve vorm goed wisten te vinden en, zeker zo belangrijk, ook wisten te waarderen! Dat betekent dat we deze vorm ook als mogelijkheid achter de hand hebben, mocht het toch weer een keer nodig zijn. Verderop in de nieuwsbrief lees je er meer over.

In december moesten de kandidaten van de droomprijs 2020 hun prestaties online presenteren aan de jury. Dit betekende dat de 5e klassers van het afgelopen jaar geen bijeenkomst konden bijwonen waarin ze geïnspireerd en geïnstrueerd konden worden om zelf aan de slag te gaan met een droom. Er zijn nog wel pogingen gedaan om dat online verder aan te zwengelen, maar al snel bleek dat er toch meer voor nodig is, dus hebben we besloten om de prijs dit jaar niet uit te reiken. Dat wordt dus volgend jaar. Verderop in de nieuwsbrief lees je meer over de droomprijs van 2020.

Er zijn ook online cursussen gegeven en dat werd door de deelnemers enorm gewaardeerd (zie ook verderop in de nieuwsbrief). Het was echter maar een kleine greep uit het oorspronkelijke aanbod. Dit jaar hopen we weer het hele scala aan te kunnen bieden, vanaf september zijn die te vinden op de website en dan zullen we er in de Nieuwsbrief ook aandacht aan besteden.

Ten slotte kon het lustrum uiteindelijk toch ook afgelopen voorjaar niet doorgaan, in september hopen we meer zicht te hebben op wat er wel en niet mogelijk is en dan beraden we ons weer verder.

Voor nu wens is iedereen een hele fijne zomer, hopelijk gezond en met voldoende vrijheid om weer te genieten van dingen die je gemist hebt en daarmee je energie niveau weer op peil te brengen!

Hartelijke groet,
Renata Traas
voorzitter


Droomprijs 2020

Afgelopen jaar kregen Veere Kuit en Esther Ouwerkerk de kans om hun dromen te verwezenlijken, Veere maakte een fotoserie van jongeren met chronische ziekten en Esther wilde een computer in haar oude bureau inbouwen, eentje die zwaar genoeg was om alle levels van haar games uit te spelen.
lees meer

Droomprijs 2020
computertafel van Esther Ouwerkerk fotoserie van Veere Kuit

Una certa idea: opstellen voor David Rijser

Op 14 juli as. bereikt dr. David Rijser de 65-jarige leeftijd; later dit jaar zal hij na een langdurig dienstverband als universitair docent Latijn de Universiteit van Amsterdam verlaten. Hoewel hij de komende tijd in Groningen nog als bijzonder hoogleraar Antiekenreceptie actief blijft en dus de academie niet geheel vaarwel zegt, is dit een mooi moment om terug en vooruit te blikken. In september 2021 verschijnt - als verrassing voor David (enige discretie wordt dus nog op prijs gesteld!) - een essaybundel, Una certa idea, met bijdragen van een vijftiental collega’s, vrienden en oud-leerlingen, literair, kunsthistorisch en/of cultuurkritisch van aard, over onderwerpen die de jubilaris aan het hart gaan. Centrale thema’s zijn: de klassieke traditie in de ruimste zin des woords; de relatie tussen letterkunde en beeldende kunst; de aard van het onderwijs en de cultivering van lees-, luister- en kijkgenot.

De rol van het Barlaeus in het leven van David (en vice versa) behoeft hier waarschijnlijk geen nadere toelichting. Ook in andere opzichten is het Barlaeus een belangrijke voedingsbodem van dit boek geweest: een aantal bijdragen zal van de hand van (oud-)docenten zijn (waaronder Rob de Jong); de redactie wordt gevoerd door een tweetal alumni (Philip van Reeuwijk en Stephen van Beek); ontwerp en productie worden verzorgd door de bekroonde vormgeefsters Daphne de Vries en Anouk de l’Ecluse (Bureau Merkwaardig), eveneens van het Barlaeus afkomstig; tot slot wordt het verschijnen van Una certa idea mede mogelijk gemaakt dankzij een gulle financiële bijdrage van de Stichting Vrienden van het Barlaeus.

De bundel zal eind september bij een nader te vermelden gelegenheid worden gepresenteerd; intekening vooraf wordt - mede met het oog op de beperkte oplage - zeer op prijs gesteld en is vanaf heden mogelijk, voor de schappelijke prijs van € 30,-. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich nu al een exemplaar veilig te stellen: neem daarvoor contact op met de redactie via s.h.n.van.beek@gmail.com onder vermelding van de boektitel.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We zijn een bestand van oud-Barlaeanen aan het opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Debbie Broekers: mediatheek@barlaeus.nl. Debbie probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

bibliotheca

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.
www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

Cursussen

2 cursussen
IK. Filosofie van het zelf Latijn voor beginners

Vanwege Covid was het cursusaanbod dit jaar klein. En digitaal.
Rob de Jong heeft met zijn min of meer vaste groep de Bacchanten gelezen. "Het was weer een feest om (...) door een tragedie te gaan."
Merel Meijer introduceerde Latijn bij ouders die zelf geen Latijn op school hebben gehad en waar iemand een kick van kreeg leuke verhaaltjes zelf te kunnen vertalen. En filosoferen met Alexander Kauffmans over Ik. Filosofie van het zelf naar aanleiding van het gelijknamige boek, werd fantastisch gevonden.
Omdat de deelnemers een meer afstandelijke cursus aangeboden kregen dan normaal en daarbij ook alle gezellige koffiepauzes en borrels moesten ontberen, kreeg iedereen een fles Chateau Barlaeus om de saamhorigheid nog een beetje in ere te houden.
flessen
De cursussen zijn ook komend seizoen weer voor iedereen (ook mensen die niet een directe link met de school hebben) toegankelijk. Jonge alumni krijgen korting! Vanaf ongeveer midden september zullen als het wat Covid-19 betreft kan de nieuwe cursussen weer op de website staan, met een volledige beschrijving en is er mogelijkheid tot aanmelden.

De cursussen starten in november.

Barlaeuslezing 2020

“Hebben boeken nog wel nut?”

26 november 2020 door Wouter Haak, Debbie Broekers en Belia Heilbron, moderator Tienko Rasker


alle boeken blur 2
Razendsnel pakte iedereen het boek dat toen voor hem/haar van belang was.


Steeds meer namen en gezichten verschenen in beeld terwijl moderator en oud-leerling Tienko Rasker de ingelogde bezoekers verwelkomde. Het was donderdagavond 26 november 20.30 uur en binnen precies een uur zouden in deze digitale Barlaeuslezing feiten, overwegingen en stellingen de revue passeren over de waarde en de toekomst van het boek. In een strakke regie van de gespreksleider slaagden de sprekers erin om in totaal zes presentaties te houden, steeds afsluitend met een stelling waarop de aanwezigen via de chat of de microfoon konden reflecteren.
lees meer

3 sprekers
Wouter Haak Debbie Broekers Belia Heilbron


Alumni

Het is mogelijk om medeleerlingen van vroeger te vinden via de website: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/alumni/
Daarvoor is het wel nodig dat je bent geregistreerd en ingelogd als alumnus. Hoe meer mensen zich registreren, hoe waardevoller dit platform wordt.

schoolreisbus
Weekend naar de boerderij in Friesland ca 1978
foto uit de Barlaeusserie van Fons Rademakers


Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2019 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.


COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170

Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

Coronales
Klaslokalen van het Barlaeus tijdens Corona
MailPoet