89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief september 2021


Beste Alumni en Vrienden,

Hoewel we nog niet helemaal terug zijn naar het ‘oude normaal’, lijkt het er gelukkig wel op dat het de goede kant op gaat. Als bestuur hebben we ook voor het eerst in tijden weer fysiek kunnen overleggen en plannen kunnen maken voor het komende jaar. Zo zijn we verheugd dat de cursussen, zoals het er nu naar uitziet, weer door kunnen gaan.
Over andere activiteiten kun je hieronder meer lezen.
We hopen je bij (één van) deze activiteiten te mogen verwelkomen!

Hartelijke groet,
Renata Traas, voorzitter


De nieuwe cursussen

DSC04873
portrettekenen

Zoals elk jaar is er voor (nieuwe) ouders een cursus Latijn en Grieks voor beginners, gegeven door respectievelijk Merel Meijer en Joachim Kraaij. Meer klassieken zijn te bestuderen in de cursus van Marco van Poelwijk en Willem van Maanen, Homerus versus Vergilius, terwijl Richard Haasen je kennis laten maken met de geschiedschrijver Eunapius en zijn denkwereld. Filosofiedocent Alexander filosofeert Over sterfelijkheid en vrijheid en David Rijser vertelt je meer over de Barok.
Op muzikaal gebied zijn twee verschillende cursussen te volgen: Caroline Ansink laat je Componeren en Olga van Benthem en Willem Mook nemen je mee langs de componisten van de renaissancestraten van Amsterdam
Wie graag beeldend creatief bezig is heeft ook weer ruime keuze uit een inmiddels vertrouwd en beproefd aanbod: bij Annefie van Itterzon kun je Portrettekenen, bij Pauline Hille kun je aan de slag met olieverf in stillevens en portret. Lot Schrameijer biedt weer een cursus Collage en mixed media aan, waarin elk jaar deelnemers zichzelf en anderen verrassen.
Van een andere orde en zeer actueel en relevant is de cursus Klimaatverandering door Wolter Bosch, docent aardrijkskunde, terwijl filosofie docent Brechtje van Bergen je inwijdt in de wereld van de Robots en AI. Bij Benjamin del Canho kun je terecht voor wiskunde. En last but not least zal Alfred Buitenkant weer zijn cursus Italiaans voor licht gevorderden geven. Deelnemers van vorig jaar kunnen hun hart weer verder ophalen aan taal en cultuur van dit heerlijke land en ook nieuwe deelnemers, met enige basiskennis van de taal, zijn van harte welkom.

De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en starten op
maandag 8 november
.

De cursussen van dit seizoen op een rijtje:

Latijn voor beginners: taal en cultuur - Merel Meijer
Grieks voor beginners: taal en cultuur - Joachim Kraaij
Portrettekenen - Annefie van Itterzon
Olieverf portret en stilleven - Pauline Hille
Collage & mixed media - Lot Schrameijer
Over sterfelijkheid en vrijheid - Alexander Kauffman
Italiaans voor licht gevorderden - Alfred Buitenkant
Compositie -
Caroline Ansink
Wat is Barok - David Rijser
Klimaatverandering-
Wolter Bosch
Louteringscursus wiskunde – Benjamin del Canho
Homerus: Odyssee boek 8 - Marco Poelwijk en Willem van Maanen
Eunapius en zijn denkwereld - Richard Haasen
De renaissancestraten van Amsterdam - muziek -
Olga van Benthem en Willem Mook
Robots en AI - Brechtje van Bergen

In verband met zijn gezondheid schuift de cursus Medea van Rob de Jong door naar volgend jaar.

Wij gaan ervan uit dat de cursussen doorgaan, dus aanmelding betekent in principe deelname. Uiteraard houden we ons aan de dan geldende regels vanuit het RIVM tijdens de avonden en de borrels.

In het schema hieronder staat het overzicht, maar als je kijkt op de website vind je het aanbod met omschrijvingen en daar kun je je ook inschrijven, (in verband met de nieuwe website) een nieuw wachtwoord genereren en betalen.

OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
schema 2021-2022
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde maandagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen.
Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan de cursuscoördinator:
cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl Graag in je mailtje vermelden: je naam, de titel van de cursus die je wil volgen.

Omdat we geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoördinator.

thumbnail_IMG_7330
olieverf stilleven

Na de eerste cursusavonden van de maand op 8 november 2021 en
10 januari 2022 zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22.00 uur) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken.
De laatste cursusavond zal zijn op maandag 31 januari 2022, waarna vanaf 22.00 uur de traditionele borrel op sociëteit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten (ook degenen die deze avond geen cursus hebben) van harte uitgenodigd.

Symposium

over (vergroten van) kansengelijkheid op categorale gymnasia

Op dit moment start er een actieonderzoek bij de afdeling Sociologie van de VU op een aantal zelfstandige gymnasia. Het onderzoek richt zich op leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met een lagere sociaal-economische achtergrond. Het idee van het onderzoek is om interventies te ontwikkelen die kansengelijkheid op gymnasia vergroten. Rondom dit onderzoek zullen wij als Stichting aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een symposium organiseren. De datum die wij hiervoor op dit moment voor ogen hebben, is maandag 7 februari (’s avonds). Deelnemers van de cursussen kunnen dan desgewenst nog een maandagavond achter hun cursusavonden aan plakken!

In een volgende, extra, nieuwsbrief zullen wij jullie hier verder over informeren.

Barlaeuslezing 2021

De Barlaeuslezing die de Stichting in samenwerking met de Oudervereniging van het Barlaeus organiseert, wordt verplaatst naar het voorjaar. In de hierboven reeds genoemde extra nieuwsbrief zullen we je daarover nader informeren.

94d0c49d-5c57-4173-9435-308e3550c215

Lustrum

Oorspronkelijk was het Lustrum ter ere van het 135 jarig bestaan gepland in het najaar van 2020. Inmiddels zijn we een jaar verder en krijgen er nu pas weer zicht op dat evenementen met een groot aantal deelnemers doorgang kunnen gaan vinden. Om die reden hebben we besloten ons te gaan richten op het volgende Lustrum. Je kunt elkaar natuurlijk wel ontmoeten bij het Symposium en de Barlaeuslezing.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We zijn een bestand van oud-Barlaeanen aan het opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Het is mogelijk om medeleerlingen van vroeger te vinden via de website: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/alumni/
Daarvoor is het wel nodig dat je bent geregistreerd en ingelogd als alumnus. Hoe meer mensen zich registreren, hoe waardevoller dit platform wordt.

bus Tarquinia
Romereis ca 1978
foto uit de Barlaeusserie van Fons Rademakers


Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2020 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.
www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Debbie Broekers: mediatheek@barlaeus.nl. Debbie probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.
In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.


COLOFON
STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170
Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

Screenshot_2020-11-12 SchoolBANK nl - vind je oude klasgenoten terug
MailPoet