89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief november 2020


Beste Alumni en Vrienden,


Hierbij de reeds aangekondigde extra Nieuwsbrief met daarin onder andere een herinnering aan de online lezing over het nut van boeken op
26 november. Inmiddels hebben we ook oud-leerling Belia Heilbron bereid gevonden om plaats te nemen in het panel. We hopen dat velen van jullie zullen deelnemen en dat er een levendig gesprek ontstaat (voor meer informatie over de lezing en de panelleden klik hier).
We gaan tevens een aantal cursussen online aanbieden in januari en februari waarover hieronder meer informatie.
In de afgelopen periode ontvingen we ook het bericht van het overlijden van Jos Krook. Dankzij de inspanningen van Wim Hamers heeft naast Ger Kleis en Wim zelf een aantal oud-leerlingen hun herinneringen aan Jos opgeschreven. Je kunt deze lezen op de website. Hiermee is wellicht een mooie nieuwe traditie geboren om meer mensen iets te laten schrijven bij het verscheiden van een (oud-)collega.
We zijn sowieso aan het kijken hoe we mensen actiever bij de website kunnen betrekken en denken er ook over om actuele activiteiten van
oud-Barlaeanen hierop te publiceren, jullie horen hier op een later moment meer over.
Tenslotte nog een oproep van een Oud-Erasmiaan, Mirjam Remie, onderwijsredacteur van NRC Handelsblad om je herinneringen aan je Barlaeustijd met haar te delen in verband met een boek dat zij wil schrijven over het gymnasium in de vorige eeuw.
Ik hoop dat we door middel van deze (extra) Nieuwsbrieven en activiteiten het lijntje met jullie weten vast te houden. We ervaren allemaal hoe belangrijk verbinding is in deze tijd.

Hartelijke groet,

Renata Traas
voorzitter

vierkant

Cursussen online

Dit seizoen zullen de cursussen, hoe verrassend, online worden aangeboden in januari-februari 2021.
Zoals elk jaar is er voor (nieuwe) ouders een cursus Latijn en Grieks voor beginners, gegeven door respectievelijk Merel Meijer en Joachim Kraaij, verder is oud-docent Rob de Jong al met zijn min of meer vaste groep online gestart met de Bacchanten.
Alexander Kauffman biedt een cursus aan met de aansprekende titel ‘Ik. Filosofie van het zelf.’, waarin hij vanuit de filosofie vraagstukken rondom identiteit en het zelf bespreekt. Annefie van Itterzon en Lot Schrameijer durven het zelfs aan om ervoor te zorgen dat ook je creatieve kant gevoed kan blijven worden in deze barre tijden. Lot Schrameijer zal dat via ZOOM doen en Annefie van Itterzon via email en whatsapp.

De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en starten op
maandag 4 januari 2021.

Dit jaar worden de volgende cursussen aangeboden:

Latijn voor beginners: taal en cultuur - Merel Meijer
Grieks voor beginners: taal en cultuur - Joachim Kraaij
Ik. Filosofie van het zelf - Alexander Kauffman
Mythologische portretten - Annefie van Itterzon
Collage & mixed media - Lot Schrameijer
Bacchanten - Rob de Jong - al gestart


CURSUSSEN VOOR 19-20 1
cursussen 2019-2020 - klik op afbeelding om de webpagina met de diashow te bekijken

Op de website vind je het aanbod met omschrijvingen en daar kun je je ook inschrijven, (in verband met de nieuwe website) een nieuw wachtwoord genereren en betalen.


De cursussen vinden plaats van 20.00 tot ca 22.00 uur ONLINE.

Uitleg over het volgen van de cursus zal voor aanvang door de docent geschieden.
Het is (met uitzondering van de cursus portrettekenen) in ieder geval noodzakelijk een computer met webcam te hebben en een voldoende stabiele wifi.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen.
Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan de cursuscoördinator: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl Graag in je mailtje vermelden: je naam, de titel van de cursus die je wil volgen.

Omdat we geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoördinator.

Donaties

De incasso van de jaarlijkse donaties loopt al enkele jaren niet naar behoren. We hebben daarom besloten over te stappen op een nieuw betalingssysteem. Alle eerder afgegeven machtigingen komen te vervallen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk, als je jaarlijks wilt blijven doneren, opnieuw een machtiging af te geven. Hiervoor moet je naar onze website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/ waar je aan kunt geven wat voor betaling je wilt doen. Voor de verdere afhandeling wordt dan gezorgd. Excuses voor de overlast. Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe donateurs.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2019 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Online lezing 26 november

Hebben boeken nog wel nut?

Een interactieve online lezing op
donderdag 26 november van 20.30 - 21.30 uur


Door Corona is er dit jaar geen klassieke Barlaeuslezing.
Jammer… of een mooi moment om een alternatieve aanpak uit te proberen? Dit jaar een online paneldiscussie met o.a. :

alle3
Belia Heilbron, Onderzoeksjournalist & oud-leerling
Wouter Haak, VP Research Data Management Elsevier & oud-leerling
Debbie Broekers, Mediathecaris Barlaeus Gymnasium
Tienko Rasker, bestuurslid van de Stichting zal de avond modereren.

We gaan de discussie aan over een wel zeer relevant onderwerp: het boek.
We kennen het boek allemaal uit het verleden, maar heeft het nog een toekomst? Het gaat niet goed met lezen in Nederland. In de afgelopen vijf jaar tijd is de gemiddelde leestijd afgenomen met 14%. Is deze manier van informatie tot ons nemen nog wel relevant? Een boek kun je digitaliseren, maar gaan we informatie niet splitsen in kleinere zoekbare delen? Hebben andere media de toekomst?
Wouter, Debbie en Belia doen de aftrap, maar we zijn vooral nieuwsgierig naar jouw perspectief.
Doe mee! Dankzij zoom is dat dit jaar makkelijker dan ooit.
Meld je aan:
eventbrite.nl/e/tickets-barlaeuslezing-2020

uitgebreide omschrijving van de deelnemers is te lezen op de website https://vriendenvanhetbarlaeus.nl/lezingen

In Memoriam Jos Krook (1942-2020)

Jos met gedicht

We zaten daar aan tafel, spraken met elkaar en genoten van een taartje en een goed glas, zoals we vele schooljaren tijdens de pauze hebben gezeten op de lage fauteuiltjes in een hoek van de docentenkamer van het Barlaeus met en een kop koffie en een boterham.
- Lekkere lange zin om te ontleden -. Collega’s die ook vrienden werden. Jos kwam bij Gerard Portielje en Nienke over de vloer en las, om Nienke te ontlasten, hem graag voor gedurende de jaren dat Gerard ten gevolge van Macula Degeneratie de ene letter meer van de ander kon onderscheiden, zoals ik nu zelf ervaren moet. Ik bezocht geregeld onze vriend Bert Elderenbosch in zijn piepkleine flatje, tafels en kasten volgestouwd met antiek porselein, wanden behangen met schilderijen, tekeningen en andere kunstobjecten. Wij konden het gevieren goed met elkaar vinden, deelden menig idee over goed onderwijs en waren verknocht geraakt aan het lesgeven aan onze bijzondere leerlingen op het Barlaeus.

Bij mijn komst in 1974 aan de Weteringschans was ik juist actief begonnen om zelf boekjes te drukken op antieke persen en had nog nauwelijks eigen fonds gevormd. Ik sprak erover met Jos, die zelf sinds geruime tijd aan het dichten was geslagen. Zo kwam het gedicht in drukinkt tot stand op mijn eerste kleine tafelpersje…Voor op het graf, met de haast vooruitziende blik op de onvermijdelijke dood. Op zijn overlijdensbericht las ik het na 45 jaar opnieuw. De tekst houdt me vast, als ik denk aan Jos die ik met Wim Hamers een andere dierbare vriend en collega, sinds mijn vertrek van school met enige regelmaat mocht begroeten in het verre Triantha Tempe. Jos Krook goedlachse vriend en collega in memoriam.

Ger Kleis - oud-leraar Nederlands

Behalve Ger Kleis hebben oud-leraar Wim Hamers en oud-Barlaeanen
Dariu Gavrila, Emilie van Slooten, Guido Frankfurther en Daniel Simons met David Röling een necrologie geschreven over Jos Krook. verder lezen?


Oproep oud-Barlaeanen en oud-docenten

Screenshot_2020-11-12 SchoolBANK nl - vind je oude klasgenoten terug

Beste Vrienden van het Barlaeus,

Voor een boek over het gymnasium, en vooral de geschiedenis, ben ik op zoek naar zoveel mogelijk getuigenissen en bronmateriaal over de schooltijd van gymnasiasten, leraren en/of rectoren. Vindt u het leuk om uw ervaringen te delen, dan kom ik graag met u in contact. Ik ben op zoek naar verhalen over elk tijdsbestek in de vorige eeuw: van vóór de Mammoetwet, de roerige jaren zestig en de decennia daarna. Uw verhaal hoeft zeker niet ‘bijzonder’ te zijn: het gaat mij om uw herinneringen.

U kunt mij bereiken via mail (m.remie@nrc.nl), telefonisch (06-41110459) of per post (NRC Media, redactie binnenland, t.a.v. Mirjam Remie,
Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam).


Ik hoop op veel reacties en leuke gesprekken.

Een vriendelijke groet,

Mirjam Remie
oud-leerling van het Erasmiaans Gymnasium en onderwijsredacteur van NRC Handelsblad

Nieuwe website

De website is vernieuwd. Dit heeft de consequentie dat iedereen een nieuw wachtwoord moet aanmaken om andere alumni op te zoeken en om zich in te schrijven voor een cursus. www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/wachtwoord-nieuwe-website/

Alumni

Het is mogelijk om medeleerlingen van vroeger te vinden via de website: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/alumni/
Daarvoor is het wel nodig dat je bent geregistreerd en ingelogd als alumnus. Hoe meer mensen zich registreren, hoe waardevoller dit platform wordt.
Boris.
start schoolreisje 1978 foto uit de Barlaeusserie van Fons Rademakers

Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!Oude Nieuwsbrieven

Doordat we over zijn gegaan op een nieuwe website, zijn de afbeeldingen in oude nieuwsbrieven in de email niet meer zichtbaar. Als je een nieuwsbrief terug wilt lezen, open hem dan via de website, dan krijg je hem in z’n fraaie, kleurige versie te zien: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/nieuwsbrieven
COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170

Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

Barlaeus Gymnasium Gevel
MailPoet