89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief September 2015

Hierbij de nieuwsbrief van september 2015, met het cursusaanbod voor het komend seizoen, te beginnen op maandag 9 november. Je vindt het op de website.
We hadden een mooi voorjaar, met het optreden van oud-leerling Teun van de Keuken.
IMG_1515 copy
Teun van de Keuken en Geert Kapteijns

Op zaterdag 21 november van dit jaar vindt er weer een grote reunie plaats, want 2015 is een lustrumjaar. Het gebouw aan de Weteringschans staat er dan 130 jaar!
We hopen dat jullie dan allemaal komen. Je kunt je binnenkort inschrijven op onze website door het benodigde bedrag via het iDeal dashboard daar over te maken. Daar is dan ook het programma te vinden. Ook over de reunie hieronder meer.

We wensen jullie nog een mooie septembermaand, veel plezier bij onze cursussen en hopelijk tot ziens bij de reunie!

Geert Kapteijns, voorzitter

De nieuwe cursussen

We zijn er in geslaagd jullie een veertiental cursussen aan te bieden. Een aantal is vertrouwd en bekend, maar er zijn ook een paar nieuwe namen. Componist Caroline Ansink (ouder van een Barlaeusleerling) gaat een cursus componeren geven. Oud-docent Wim 'meneer' Hamers gaat een cursus geven over het Nederlands Landschap.
Bekend van vorig jaar zijn o.m. Alexander Kauffman, hij gaat het hebben over de Filosofie van het geluk, en Richard Haasen, die terugkomt met een klassiek stuk waaraan ook een voorstelling verbonden is, namelijk Euripides' Smekelingen. Jacob Zwaan zal de beginnerscursussen Latijn en Grieks voor zijn rekening nemen. Als smaakmaker zal hij op 1 oktober om 20.15 uur op school een introductie houden over de Klassieken. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, maar vooral de ouders van de leerlingen uit klas 1 en 2.
IMG_2779 copy
Plato bij Marco Poelwijk

Via www.vriendenvanhetbarlaeus.nl kunnen jullie alle cursussen online zien. Omdat we een iDeal-dashboard hebben ingericht, is betalen heel eenvoudig. Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoordinator (cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl).
Klik op cursussen om op onze website het aanbod van dit jaar te zien. Omdat we een iDeal-dashboard hebben ingericht, is betalen nu ook een stuk eenvoudiger.
IMG_2767
cursus olieverf

OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
schema 2015-2016
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde avonden, van 20.00 tot 22.00 uur (met uitzondering van de cursus van Andreas van Diepen (19.00-21.00)) in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.
Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen. Dit gaat als volgt:
  1. ga naar de site www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
  2. klik bovenaan op activiteiten, vervolgens op cursussen. Je krijgt nu het cursusoverzicht, gerangschikt op startdatum.
  3. klik op details en inschrijven voor een beschrijving van de cursus. Je kunt direct zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.
  4. als je nog niet ingelogd bent, moet je inloggen om je op te kunnen geven voor een cursus.
  5. Heb je je al eens aangemeld, dan log je in met uw e-mailadres en je zelfgekozen wachtwoord. Als je nog geen log-in hebt, dan meld je je eerst aan. Klik bovenaan de pagina op Inloggen en aanmelden en op Registreren en vul het formulier in.
  6. eenmaal ingelogd kun je je opgeven voor de cursus van je keuze.
  7. dit doe je door Gelijk betalen via iDeal aan te klikken.
  8. vervolgens Betalen met iDeal aanklikken.
  9. Je komt nu in het internetbankierprogramma, waarmee je op de gebruikelijke wijze de cursus betaalt.
  10. na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.
  11. je inschrijving is pas definitief als je betaling is ontvangen.
Als je om welke reden dan ook niet met iDeal het bedrag hebt overgemaakt, verzoeken wij je uiterlijk 15 oktober 2015 het cursusbedrag (dus zonder de bij een cursus vermelde extra kosten) over te maken naar: ING-rekeningnummer NL04 INGB 0000 109170, ten name van de Vrienden van het Barlaeus Gymnasium onder vermelding van je naam en het cursusnummer.
Wil je de extra onkosten die bij sommige cursussen staan vermeld, zoals materiaal- en modelkosten, kopieerkosten of kosten van een aan te schaffen boek NIET tezamen met de cursusdonatie over te maken, maar apart en rechtstreeks af rekenen met de desbetreffende docent op de eerste les? Uiteraard hoeven er geen extra onkosten te worden betaald als deze niet bij de cursus staan vermeld.

Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan ondergetekende: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl
Graag in je mailtje vermelden: je naam, het cursusnummer van de cursus die je wil volgen, alsmede je telefoonnummer(s). Mocht de cursus die je wil volgen reeds vol zitten op het moment dat je je aanmeldt dan is het handig als je tevens een tweede keuze opgeeft.

N.B. We hebben ontdekt dat er problemen zijn met het openen van Details en inschrijvingen als er op de cursuspagina in de url http staat, in plaats van https. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
IMG_2791 copy
borrel op de Kring

Na de eerste cursusavonden op 9 november en
4 januari
zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22u00) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken. De laatste cursusavond zal zijn op maandag 25 januari 2016, waarna vanaf 22u00 de traditionele borrel op societeit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium,

Jaela van Tijn, cursuscoordinator

In memoriam Ben Pekelharing

Ben en Geert
Op 17 april 2015 is Ben Pekelharing overleden. Hij is van 1973 tot 2008 leraar geweest aan het Barlaeus. Daarnaast had hij ook ook heel lang een kleine betrekking aan het Maimonides. Hij was een bijzondere leraar en een bijzonder mens.

Hij begon les te geven in een tijd, waarin er een enorm lerarentekort bestond. Er waren dus veel jonge, vaak nog niet afgestudeerde leraren aan het Barlaeus en die hadden aan de universiteit een woelige periode beleefd. Het gebrek aan didactische vaardigheden en traditionele pedagogische kwaliteiten werd gecompenseerd door enthousiasme en het besef dat alles anders kon, en dus ook moest. Leerlingen moesten leren door dingen te doen, het practicum kreeg steeds meer ruimte en onvermoeibaar heeft Ben voor die nieuwe stijl van leren ook bij verwante vakken aandacht gevraagd. Hij was een van de weinige Barlaeusleraren - samen met neerlandicus Anton Oskamp van het beroemde en beruchte 'rode boekje voor de middelbare scholier' - die lid was van de 'kritische leraren'. Hij zal wel eens moe van geworden zijn van al die collega's die dan wel niet alles, maar toch zo veel mogelijk bij het oude wilde houden en niet meteen bereid waren de deuren van hun klaslokaal open te zetten. Maar zijn elan leed er niet onder.

Samen met de sectie aardrijkskunde zette hij het veldwerk in Limburg op, leerlingen met thermometers, grondboren en insectenzuigers door dat Limburgse land. Op de kampeerboerderij in Wylre zat hij dan 's avonds laat nog met hen grondmonsters te analyseren en plantjes te determineren.

Hij was ook sportief: in zijn vrije tijd veel bezig met de gymnastiekvereniging en met volleybal. Hij kreeg het heel wat keren voor elkaar dat er een lerarenteam van de school aan het kersttoernooi van de gemeente deelnam.

Hij was tenslotte ook in muzikaal opzicht zeer bij de school en de leerlingen betrokken: zijn hele schooltijd zong hij mee in het koor, was bij de voorbereiding van alle muziektheaterproducties. Dirigenten en regisseurs wisselden elkaar nog wel eens af, maar Ben was er altijd.

Hij ging al vroeg in zijn carriere mee naar Rome. De Romereis was in die tijd al een instituut, maar de leraren van de oude stempel weigerden in de 'hasj-express' te stappen en jonge leraren mochten dus al gauw mee, wat de band met leerlingen zeer versterkte.

Toen hij net gepensioneerd was, kreeg hij eigenlijk meteen al problemen met zijn gezondheid, kleine aanvankelijk, ze verhinderden niet dat hij in het koor van de school bleef zingen en als begeleider optrad bij het veldwerk in Luxemburg: voortgekomen uit het veldwerk in Limburg, na de Romereis de meest succesvolle excursie van de school. In de loop der jaren namen die gezondheidsproblemen toe en tenslotte werden ze hem fataal.

Hij kon heerlijk verstrooid en licht chaotisch zijn. Een van de mooiste beelden op mijn netvlies is zijn entree in de lerarenkamer tijdens introductie van de rector Koen Kool. Ben kwam binnen met een doos vol geraniums of vlijtige liesjes die hij in een les gebruikt had en had de aankondiging van de kennismaking kennelijk gemist. Zijn verbaasde blik én zijn vrolijke reactie zijn op beeld vastgelegd in de documentaire over de school uit 1998 van Hans Polak: Ben overhandigde Koen meteen de hele doos!

We houden hem in dierbare herinnering.

Geert Kapteijns

Voor de alumni:
lustrum en reunie op zaterdag 21 november 2015

Na de geslaagde reunie van 2010 organiseren we dit najaar een nieuwe. Het accent ligt deze keer op de muziek. Onder leiding van Ludian Schaling, de huidige dirigent van het schoolorkest, wordt er een reunistenorkest geformeerd. Dat zal tijdens de reunie twee keer een klein programma ten gehore brengen. Als iemand nog mee wil spelen, dat kan, meld je aan op de Facebookpagina 'lustrum orkest Barlaeus 2015'. Daarnaast willen we graag het geld voor een fagot bijeenbrengen voor het schoolorkest. Daarmee Is wel een bedrag van zo'n 4000 euro gemoeid. We hopen dat de reunisten naast het inschrijfgeld van 25 euro een bedrag willen overmaken voor de fagot. Dat dan graag op onze bankrekening onder vermelding van 'fagot'. Heeft iemand nog een fagot die niet meer bespeeld wordt, of ken je iemand die zo'n instrument bezit, laat het ons dan weten. Het reunieprogramma begint om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur.
2014-05-16 brochurefoto CalefaxSicilie 2 - Rob Marinissen- photo
Calefax

Ter verhoging van de feestvreugde zullen Alban Wesley (fagot) en Raaf Hekkema (saxofoon) aanwezig zijn, leden van het inmiddels beroemde Calefax Rietkwintet, dat op de 21e november precies 30 jaar bestaat. Alban en Raaf gaan meespelen met het orkest, op het programma staan o.a. delen uit Peer Gynt van Grieg en Romeo en Julia van Prokoviev. Verder zullen er lesjes gegeven worden door oud-docenten en er zal natuurlijk stevig gepraat en geborreld worden.
Het definitieve programma komt op onze website.

Barlaeuslezing Teun van de Keuken 6 juni

De Keuringsdienst van Waarde is inmiddels een erkend fenomeen in de discussie over ons voedsel en de voedselindustrie. Teun liet er zijn publiek een paar mooie staaltjes van zien. De keurmerken, van Max Havelaar tot het groene vinkje, de slogans, zoals 'puur en eerlijk' en 'ambachtelijk'. Overal is waakzaamheid nodig, een kritische geest, een dosis humor en zelfstudie, te beginnen bij de tekst op de achterkant van een product.

Het was een vrolijke middag, maar de conclusie is niet mals: de voedselindustrie is er vooral op uit om winst te maken, niet bijvoorbeeld om ons gezonder te laten eten. Zo bestaat menig schnitzel voor een kwart uit een paneermeelachtige substantie en het vlees dat er in zit bestaat niet meer uit een lapje vlees, maar uit op elkaar geperste losse flodders. En is dan nog duurder dan hetzelfde gewicht in louter vlees!
IMG_3861 licht
Teun van de Keuken bij samengeperst vlees

Verder kun je een broodje ook "een panini' noemen en voor de dubbele prijs te koop aanbieden. Beter niet doen dus.

Hoe eet jij nu gezond, was een vraag uit het publiek. Dat lukt nooit helemaal, was het antwoord, maar eet zo veel mogelijk producten die direct van de bron komen, waar verder niets aan toegevoegd is.
Terloops liet Teun nog een kritische noot horen over politici, die zich soms maar al te gemakkelijk verschuilen achter 'Brussel'. Zelf nadenken moet voor die politici het adagium zijn, en voor ons ook dus!

Bestuurszaken

111 plekken
Marten Elkerbout, die qq jarenlang lid geweest is van ons bestuur, is inmiddels vertrokken. Tijdens de receptie tgv zijn afscheid hebben we hem het schitterend boekje van oud-leerling Bas van Lier aangeboden, dat 111 plekken in Amsterdam die je gezien moet hebben heet. Margriet Bosman is waarnemend rector en neemt voorlopig zijn plaats in.

Matthijs Rumke (1954 - 2015) overleden

SONY DSC
Oud-leerling Matthijs Rumke is zaterdag 12 september jongstleden na een ziekte van enkele jaren overleden. Hij was een theatermaker met hart voor experiment, zoals in de kop van een artikel in Trouw zo treffend staat. Een collega-regisseur zegt daar over hem: 'Wat Matthijs goed kon was wilde plannen smeden en die van anderen mogelijk maken'. Dat is misschien een van de dingen die hij op het Barlaeus geleerd heeft. Ik herinner me hem als een aimabele leerling en een markant mens. Hij werd maar 60 jaar oud.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.
In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2014 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Activiteiten van oud-Barlaeanen

Calefax
bestaat dit jaar precies 30 jaar. Het inmiddels beroemde Rietkwintet werd in 1985 gevormd aan het Barlaeus tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het gebouw aan de Weteringschans. Willem van Manen, componist en trombonist, maakte voor het schoolorkest muziek bij een voorstelling van Elektra. Hij was zo gecharmeerd van enkele blazers uit dat schoolorkest dat hij een kwintet voor hen schreef. Het stuk ging tijdens de feestweek in november in première in de IJsbreeker aan de Weesperzijde. De broers Alban en Eduard Wesley bespeelden de fagot, respectievelijk de hobo, Raaf Hekkema en Lucas van Helsdingen de altsaxofoon en Geert Kapteijns (leraar Duits destijds) de klarinet. Uit dit gezelschap ontstond in de daaropvolgende jaren Calefax, waarin Alban en Raaf nu nog steeds zitten.
Calefax viert zijn verjaardag met speciale concerten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Half oktober komt bij Uitgeverij Cossee een boek uit van Lex Bohlmeijer over Calefax. Het Barlaeus komt zeer uitvoerig in het boek voor.
www.uitgeverijcossee.nl/zoeken/Calefax-en-de-Caleidoscoop-T473.php
www.calefax.nl

Larissa Groeneveld
34b601a03979455bb1775c155f4ee4e2_LarissaGroeneveld
Celliste Larissa Groeneveld, die vorig jaar optrad bij de Barlaeuslezing, gaat in november naar China en vervolgens naar Bulgarije. Het stuk (das Buch van Peteris Vasks) dat zij in de aula van de school speelde is op 16 oktober in Amsterdam te horen.
www.larissagroeneveld.com

Annemarie Prins speelt 'oud en wit' in Frascati
ow4
Annemarie Prins in Oud en wit

Theatermaakster en actrice Annemarie Prins begon op het Barlaeus in 1944. Zij is nu 82 jaar en maakte een zinderende solo-voorstelling over haar leven. In de voorstelling werpt zij de vraag op of zij geslaagd zou kunnen zijn voor het 'examen Mens'. Het stuk ging in augustus in premiere tijdens het nazomerfestival in Zeeland. Het is nu t/m 26 september te zien in Frascati in een sobere regie van Gerardjan Rijnders. In een recensie in de Theaterkrant worden behalve het spel van Prins ook de tekst van Sophie Kassies, de muzikale bijdrage van Marieke Grotenhuis en de ingenieuze vormgeving van Tessa Verbei geprezen.
www.theaterkrant.nl/recensie/oud-en-wit www.frascatitheater.nl


Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.

Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM

opgericht 12 november 1993
secretariaat Sophie Lambo
Jacob Marisstraat 5, 1058 HW Amsterdam
telefoon 020-6693160 / 06-41375741
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING-bank NL04 INGB 000 1091 70

Bestuur: Geert Kapteijns (vz), Tamara van Altena (pm), Sophie Lambo (secr.), Sander Kruse, Roos Lubbers, Willem van Maanen, Tienko Rasker, Merel Roze en -qualitate qua- Margriet Bosman (waarnemend rector)
MailPoet