89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief oktober 2020


Beste Alumni en Vrienden,


Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief in Coronatijd en dat is ook merkbaar aan de inhoud. Hoewel we in onze laatste nieuwsbrief nog vol goede moed de cursussen voor het najaar aankondigden, hebben we gezien de ontwikkelingen op dit moment, besloten deze (voorlopig) uit te stellen naar januari en februari. Wij houden jullie op de hoogte!

Gelukkig zijn er ook zaken die wel gewoon door konden gaan, zoals de vernieuwing van onze website. Daar is hard aan gewerkt door Jaela van Tijn, onze webmaster en curcuscoördinator, Bram del Canho, inmiddels oudleerling, en Peter Lammers, onze penningmeester. Het loont zeker om daar even een kijkje te nemen: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl.

Screenshot_2020-10-06 Vrienden van het Barlaeus -

In deze nieuwsbrief zullen we jullie vooral informeren over de mogelijkheden en het gebruik van deze vernieuwde website.
Ik hoop dat we jullie in de volgende nieuwsbrief weer kunnen uitnodigen voor activiteiten, tot het zover is, wens ik iedereen sterkte in deze wonderlijke en soms moeilijke tijden.
Blijf gezond,

Hartelijke groet,

Renata Traas
voorzitter

Lezing

Net als voor de cursussen geldt dat de traditionele najaarslezing dit jaar niet op school kan plaatsvinden. Aangezien de ontmoeting met elkaar tijdens en na de lezing een essentieel onderdeel hiervan is, menen wij dat een online lezing geen passende vervanging is.

Donaties

De incasso van de jaarlijkse donaties loopt al enkele jaren niet naar behoren. We hebben daarom besloten over te stappen op een nieuw betalingssysteem. Alle eerder afgegeven machtigingen komen te vervallen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk, als je jaarlijks wilt blijven doneren, opnieuw een machtiging af te geven. Hiervoor moet je naar onze website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/ waar je aan kunt geven wat voor betaling je wilt doen. Voor de verdere afhandeling wordt dan gezorgd. Excuses voor de overlast. Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe donateurs.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2018 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

Nieuwe website

De website is vernieuwd. Dit heeft de consequentie dat iedereen een nieuw wachtwoord moet aanmaken om andere alumni op te zoeken en om zich in te schrijven voor een cursus. www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/wachtwoord-nieuwe-website/

Alumni

Het is mogelijk om medeleerlingen van vroeger te vinden via de website.www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/alumni/
Daarvoor is het wel nodig dat je bent geregistreerd en ingelogd als alumnus. Hoe meer mensen zich registreren, hoe waardevoller dit platform wordt.

Screenshot_2020-09-01 SchoolBANK nl - vind je oude klasgenoten terug

Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Oude Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief wordt voortaan gemaakt op basis van een nieuwe template, waardoor deze makkelijk vorm te geven is. Een nadeel is dat hierdoor afbeeldingen in oude nieuwsbrieven niet meer verschijnen wanneer je deze opent in de mail waarmee ze ontvangen zijn. Als je een nieuwsbrief terug wilt lezen, open hem dan via de website, dan krijg je hem in z’n fraaie, kleurige versie te zien: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/nieuwsbrieven

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170

Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

Barlaeus Gymnasium Gevel
MailPoet