89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief September 2019


Beste Alumni en Vrienden,


In deze nieuwsbrief tref je traditiegetrouw het nieuwe cursusprogramma aan, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Hieronder lees je er meer over en kun je meteen het aanbod bekijken dat inmiddels ook op de website staat. Met dank aan onze cursus coördinator Jaela van Tijn die dit allemaal wederom voor elkaar heeft gekregen. Verder informeren we je over de Barlaeuslezing op 13 oktober, die we ook dit jaar weer samen met de Oudervereniging organiseren, de stand van zaken van de droomprijs en het KT 100 evenement.
Binnen het bestuur zijn we naast het gesprek over de missie (waarover we jullie in de vorige nieuwsbrief informeerden) ook begonnen met de voorbereidingen van de reünie van volgend jaar wanneer het volgende Lustrum zich alweer aandient. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief en tussentijds op de website.
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie op één van de activiteiten tegen te komen!

Renata Traas, voorzitter


De nieuwe cursussen

IMG_6416 hori
portrettekenen 2018-2019

Zoals elk jaar is er voor (nieuwe) ouders een cursus Latijn en Grieks voor beginners, gegeven door respectievelijk Merel Meijer en Joachim Kraaij, verder wordt dit jaar van Sophocles Antigone gelezen onder de bezielende leiding van oud-docent Rob de Jong. Meer klassieken zijn te bestuderen in de cursussen van Marco van Poelwijk en Willem van Maanen, Homerus versus Vergilius, terwijl Richard Haasen en Diederik Burgersdijk je kennis laten maken met de Romeinse geschiedschrijver Nepos. Filosofiedocent Alexander Kauffman stelt vragen bij de ‘vrije markt’ en neemt je mee in de manier waarop hierover door de eeuwen heen is gedacht door Grote Denkers, en er is nog meer te genieten op het gebied van filosofie, politiek en vrije markt bij de cursus van Economie docent Peter Lammers.
Op muzikaal gebied zijn twee geheel verschillende cursussen te volgen: Componeren met Caroline Ansink, een oud succes op de cursusavonden, en Zingen bij Ulrike Siems, die terug is van weggeweest.
Rosanne Koster, docent beeldende kunst, onderzoekt in haar cursusavonden hoe moderne kunstenaars gebruik maken van de klassieke mythologie. Wie liever zelf creatief bezig is heeft ook weer ruime keuze uit een inmiddels vertrouwd en beproefd aanbod: bij Annefie van Itterzon kun je leren Portret te tekenen, bij Pauline Hille kun je aan de slag met olieverf in stillevens en portret. Lot Schrameijer biedt weer een cursus Collage en mixed media aan, waarin elk jaar deelnemers zichzelf en anderen verrassen.
Van een andere orde en zeer actueel en relevant is de cursus Klimaatverandering door Wolter Bosch, docent aardrijkskunde. En last but not least zet Alfred Buitenkant zijn cursus Italiaans voort voor licht gevorderden. Deelnemers van vorig jaar kunnen hun hart weer verder ophalen aan taal en cultuur van dit heerlijke land en ook nieuwe deelnemers, met enige basiskennis van de taal, zijn van harte welkom.

De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en starten op
maandag 4 november
.


Dit jaar worden de volgende cursussen aangeboden:

Latijn voor beginners: taal en cultuur - Merel Meijer
Grieks voor beginners: taal en cultuur - Joachim Kraaij
Sophocles’ Antigone - Rob de Jong
Portrettekenen - Annefie van Itterzon
Olieverf portret en stilleven - Pauline Hille
Collage & mixed media - Lot Schrameijer
Compositie -
Caroline Ansink
Zangkoor - Ulrike Siems
Het goede leven en de vrije markt - Alexander Kauffman
Speltheorie en het sociaal contract
- Peter Lammers
Homerus versus Vergilius
- Marco Poelwijk en Willem van Maanen
De Romeinse geschiedschrijver Nepos
- Richard Haasen en Diederik Burgersdijk
Klassieke mythologie in de moderne en hedendaagse kunst -
Rosanne Koster
Italiaans voor licht gevorderden - Alfred Buitenkant
Klimaatverandering
- Wolter Bosch

diavoorstelling 2018-2019 web klein
cursussen 2018-2019 - klik op afbeelding om de webpagina met de diashow te bekijken

In het schema hieronder staat het overzicht, maar als je kijkt op de website vind je het aanbod met omschrijvingen en daar kun je je ook inschrijven en betalen.

OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
schema 2019-2020
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde maandagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen.
Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan de cursuscoördinator: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl ag in je mailtje vermelden: je naam, de titel van de cursus die je wil volgen.

Omdat we geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoördinator.
Gra
dav
collage & mixed media


Na de eerste cursusavonden van de maand op 4 november en
6 januari zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22.00 uur) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken. De laatste cursusavond zal zijn op maandag 27 januari 2020, waarna vanaf 22.00 uur de traditionele borrel op sociëteit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten (ook degenen die deze avond geen cursus hebben) van harte uitgenodigd.

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2018 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.
De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 0000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.

Barlaeuslezing 2019

“Van Wie is de Stad?”

Barlaeuslezing zondag 13 oktober 2019 15.00 uur
in de aula van het Barlaeus
door Floor Milikowski
Naamloos
Floor Milikowski

We zijn blij dat we oud-leerling (1992-1998), journalist Floor Milikowski bereid hebben gevonden om op haar oude school te komen praten over een onderwerp dat ons bijna allemaal, misschien wel bijna dagelijks, bezig houdt: Van wie is de Stad? Floor schreef in 2018 een boek met deze titel en dit werd binnen een mum van tijd een groot succes, wekenlang stond het bij Scheltema op de eerste plaats. Zij zal deze middag haar visie op de vraag van wie de stad is, uiteenzetten en daarbij ook in interactie met het publiek treden.

Jacob Buitenkant ‘zat’ twee klassen onder Floor op school, is architectuurhistoricus en werkt sinds 2015 voor de gemeente als projectmanager stadsontwikkeling bij het Projectmanagementbureau waar hij planologen, stedenbouwers, economen en techneuten aanstuurt om gebieden te maken. Op deze middag zal hij een inleiding verzorgen en het gesprek leiden tussen Floor en de zaal.

Deze lezing wordt net als vorig jaar georganiseerd in samenwerking met de Oudervereniging en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Na afloop is er een borrel in de kantine van de school.

Klassentoernooi 2020

Honderd jaar klassentoernooi
Langzaam komt KT100 dichterbij: 1000 deelnemers, fantastische locaties (zie programma), spannende geheime onderdelen, lekker eten en dit alles georganiseerd door tien vrijwilligers die er steeds meer zin in krijgen! De pre-KT-borrel op 28 juni was ook een doorslaand succes! Zon, drank, eten, balletjes vangen in een wervelwindcabine: alle ingrediënten voor een prachtige en langdurige avond.

Mochten mensen alsnog willen deelnemen, is aanmelding nu alleen nog mogelijk via KT100@barlaeus.nl, indien er al een team bestaat van de jaarlaag. Losse deelnemers kunnen we helaas niet meer plaatsen.

Margriet Bosman, conrector onderbouw

IMG_0397-1024x735


Droomprijs 2019

De jury van de Droomprijs selecteerde twee plannen die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Olivier en Boaz kunnen hun droom gaan waarmaken. Hieronder kun je lezen wat ze gaan doen.

Olivier de Boer
De rit van ons leven
Tijdens de zomervakantie van 2015 kreeg mijn beste vriend Silke te horen dat zijn broer Benno was gediagnosticeerd met Acute Myoloide Leukemie (AML). Een zeldzame en moeilijk te behandelen vorm van Leukemie. Benno hield met heel zijn hart van sporten en motorrijden. Silke hield, door Benno, ook heel erg van motoren en vertelde hier dan ook vaak over. Daardoor ben ik ook overgehaald naar de motorwereld.
Na eindeloos veel medicatie en een stamceltransplantatie leek het grootste gevaar geweken. Korte tijd na alle operaties wou Benno een motorrit maken, een rit door Engeland: de rit van zijn leven samen met zijn eigen motorclubje bestaande uit zijn beste vrienden: de ‘Gewone Jongens’. Na enkele dagen kwam er echter een einde aan zijn rit. Benno was weer erg ziek geworden. In het ziekenhuis werd het zogenaamde Graft-versus-Host disease geconstateerd.
Eind juni 2017 kwam Silke bij mij thuis langs, om te vertellen dat Benno de eindeloze strijd tegen de Graft-versus-Host disease had opgegeven. Benno zou terug gaan naar huis om daar zijn laatste dagen door te brengen. Die laatste dagen waren tegen verwachting in niet echt triest en treurig, maar juist mooi, volmaakt en vooral inspirerend. Benno wilde met zijn laatste kracht nog zoveel mogelijk dingen bereiken en dromen vervullen. Hij maakte van zijn stoere motorclub een goed doel, dat geld inzamelt voor onderzoek tegen de nog vrij onbekende ziekte Graft-versus-Host.
Na het overlijden van Benno wilde ik iets doen, ik wilde helpen, troosten en steunen. Ik ga met hulp van de Droomprijs de laatste rit van Benno herhalen samen met Silke. Dit gaan we doen op brommers, aangezien we beiden geen motorrijbewijs hebben. We vertrekken vanaf Amsterdam naar Calais, waar we oversteken naar Engeland. In Engeland rijden we ook nog een aantal dagen en gaan we langs de plekken waar Benno ook is geweest.
De rit blijft niet alleen bij een rit, ook wil ik er een inzamelingsactie aan koppelen, om zo geld op te halen voor onderzoek tegen de vrijwel onbekende en meedogenloze ziekte Graft-versus-Host disease.

Boaz Sardjoe
Mijn Big Night
Eten heeft altijd al een unieke impact op mij gehad, van het routine avondeten dat mijn moeder na werk voor me maakte, maar er altijd nog een speciale draai aan gaf, naar de grote dagen voor de familie zoals het slagen van mijn broer. Het maakt niet uit wat voor dag het is je moet altijd nog eten. En tijdens het genieten van mijn tweede geliefde, arthouse-cinema, ontdekte ik Big Night. Dit was een perfecte combinatie van film en koken, en daarom wilde ik mijn droom daarop baseren. Omdat in mijn momentele opzet alles wat deze dingen meer dan een hobby voor mij maakt realiseert. Het idee is als volgt: ik ga voor een dag een pop-uprestaurant runnen voor de lunch en voor een groot avonddiner, voor de lunch ga ik waarschijnlijk 25 mensen uitnodigen en voor het diner 30, ik ben nu bezig met uitnodigingen maken waarop ze van tevoren aangeven of ze vis, vlees of vegetarisch willen. De vier gangen die ik dan zal bereiden zijn allemaal uit de film, behalve de vegetarische want de film speelt in 1950 toen dat nog niet zo populair was. Daarvoor zullen zij zelf een prijs vanaf 30 euro mogen betalen, het geld dat ik hiermee verdien zal gaan naar een spaarrekening en die zal meebetalen aan een culinaire opleiding na mijn eindexamen.
Toen ik een half jaar geleden ontdekte hoe enthousiast andere mensen over dit idee waren, was ik nog meer geïnspireerd om dit door te zetten. Daarom heb ik een baan in een traditioneel restaurant genomen om ervaring op te doen zodat ik ervaring op kan doen om mijn Big Night, waar ongeveer al mijn familie en vrienden voor uitgenodigd zullen worden, een onvergetelijke avond voor iedereen te maken.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We zijn een bestand van oud-Barlaeanen aan het opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via RoelandSmeets: r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

bibliotheca1-400x267

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.
Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.


COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993
secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170
Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

panorama lichter
Email Marketing Powered by MailPoet