89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief September 2018

In deze nieuwsbrief treffen jullie traditiegetrouw het nieuwe cursusprogramma aan. We zijn trots op het palet dat we jullie kunnen bieden, met daarin oude bekenden zoals Grieks en Latijn voor beginners, Sophocles, Portrettekenen, Collage en Mixed Media maar ook nieuwe cursussen als Antieke Chinese Filosofie, Olieverf portret en stilleven, Oneindigheid, de Zon en Rivedere Roma. Terug van weggeweest zijn Italiaans voor beginners en compositie en er is ook een koor begeleid door een luitist. We hopen dat de titels jullie nieuwsgierig maken en dat er iets van je gading bij zit.

Verder kunnen jullie in deze nieuwsbrief onder andere lezen over de Barlaeuslezing op 4 november, die we dit jaar samen met de Oudervereniging organiseren en over het symposium Rondom Pericles, dat op 30 oktober plaatsvindt in De Balie

Dit schooljaar zijn we gestart met een bestuur in nieuwe samenstelling, waarover we jullie in de vorige Nieuwsbrief reeds informeerden. Naast de penningmeester en secretaris namen we in mei ook afscheid van Willem van Maanen, die meer dan 10 jaar zitting had in het bestuur. We zijn hem zeer erkentelijk voor de helderheid die hij op de juiste momenten wist te bieden.
IMG_1120
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop jullie op een van de activiteiten te zien!

Renata Traas, voorzitter


De nieuwe cursussen

pizza
Beeldende cursussen (collage) 2017-2018

De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en starten op
maandag 5 november
.
Dit jaar worden de volgende cursussen aangeboden:

Latijn voor beginners: taal en cultuur - Merel Meijer
Grieks voor beginners: taal en cultuur - Joachim Kraaij
Sophocles Oedipus Tyrannus - Rob de Jong
Rivedere Roma - David Rijser
Portrettekenen - Annefie van Itterzon
Olieverf portret en stilleven - Pauline Hille
Collage & mixed media - Lot Schrameijer
Koor - liederen Dowland - Olga van Benthem en Willem Mook
Compositie - Caroline Ansink
Oneindig - Gabriel Molinari
De zon - Wim Kraakman
Italiaans voor beginners en licht gevorderden - Alfred Buitenkant
Antieke Chinese Filosofie - Alexander Kauffman
cursussen 17-18 voor wit
cursussen 2017-2018 - klik op afbeelding om de webpagina met de diashow te bekijken

In het schema hieronder staat het overzicht, maar als je kijkt op de website vind je het aanbod met omschrijvingen en daar kun je je ook inschrijven en betalen.
OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
schema 2018-2019
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde avonden, van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen.
Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan de cursuscoordinator: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl Graag in je mailtje vermelden: je naam, de titel van de cursus die je wil volgen.

Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoordinator.
hond
portrettekenen

Na de eerste cursusavonden van de maand op 5 november en 7 januari zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22.00 uur) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken. De laatste cursusavond zal zijn op maandag 28 januari 2019, waarna vanaf 22.00 uur de traditionele borrel op societeit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten (ook degenen die deze avond geen cursus hebben) van harte uitgenodigd.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 0000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Barlaeuslezing 2018

Barlaeuslezing zondag 4 november 2018 15.00 uur
door Hester Carvalho
Asset 1
Hester Carvalho

Zoals reeds eerder aangekondigd, houdt oud-leerling Hester Carvalho dit jaar de Barlaeuslezing. De lezing vindt plaats in de Aula van de school en heeft de titel: 'Paradiso - Barlaeus, een (te?) innige band'

Hester zal praten over de innige relatie tussen Barlaeus en het jongerencentrum, zowel uit persoonlijk als historisch perspectief. Die hechte band ontstond meteen na de opening, in 1968, toen Barlaeanen in de grote pauze overstaken naar Paradiso, om daar de rest van de dag in de kussens te gaan liggen blowen.

Begin jaren zeventig zouden zowel Paradiso als het Barlaeus roerige tijden meemaken. Paradiso werd in die jaren bevolkt door apatische Duitse hippies en bovendien bedreigd met sloop; het Barlaeus was zo vrijgevochten dat er alarmerende berichten over werden geschreven in de media (opstandige leerlingen! drugs!).

Zou het nog goedkomen? was destijds de vraag.

Deze middag bestaat er ook de mogelijkheid om het boek aan te schaffen dat Hester Carvalho schreef ter ere van het 50-jarig bestaan van Paradiso, het boek is deze middag met korting verkrijgbaar.

Na de lezing zullen we een bezoek brengen aan Paradiso, voor een rondleiding van een van de medewerkers.

We hopen weer vele Vrienden te mogen ontmoeten. De toegang is gratis en vrienden en familie zijn zoals altijd van harte welkom. Na afloop van de lezing/excursie organiseren we traditiegetrouw een borrel.

Laatste kans om in te schrijven voor klassentoernooi 2020!

We noemden het al in de vorige nieuwsbrief en de sluitingstermijn voor deelname aan de honderdste aflevering van het Klassentoernooi nadert met rasse schreden.

Tijdens Pinksteren 2020 (29-31 mei 2020) organiseert een groep vrijwillige Klassentoernooifanaten het honderdjarig Klassentoernooi 'VEREEUWIGD'voor oud-leerlingen met traditionele toppers als estafette, muziek, dans, voetbal en daarnaast de nodige geheime onderdelen...Het wordt een spektakel om nooit te vergeten: er kunnen maximaal veertig teams van maximaal veertig deelnemers deelnemen, oftewel 1600 superfanatieke oud-Barlaeanen!
IMG_6592-1024x788
De bedoeling is als volgt: er worden teams geformeerd per eindexamenjaar van minimaal 20 en maximaal 40 personen. Dit kan een team per jaarlaag zijn, maar uiteraard ook meer. De voorinschrijving is gestart op 29 mei jongstleden (precies twee jaar voor aanvang van dit evenement) en sluit op 1 oktober 2018 (dit o.a. in verband met het vastleggen van locaties dat in een heel vroeg stadium dient te gebeuren). Meer informatie en aanmelding via de website: www.KT100.amsterdam.

Margriet Bosman (conrector onderbouw)

Rondom Pericles

The-Life-and-Rule-of-Pericles
Op dinsdag 30 oktober van 12.00 tot 18.00 uur organiseert De Balie in samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond het Symposium: Rondom Pericles.

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van de website www.rondompericles.nl , auteurs: Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen, Marco Poelwijk (de laatste drie zijn docenten van het Barlaeusgymnasium). Deze website is bedoeld om enkele cruciale passage over de Griekse democratie uit Thucydides Geschiedenis (boek 2, par. 34-54 en 59-65) te ontsluiten.

Uitgangspunt is de beroemde rede van Pericles ter verdediging van de Atheense democratie, uitgesproken in het eerste jaar van de oorlog tegen Sparta, 431 vC, op het hoogtepunt van Athenes economische en culturele bloei. De website is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten, politici, journalisten en alle belangstellenden in deze zeer belangrijke episoden voor de ontwikkeling van de Europese geschiedenis.

Jacqueline Klooster, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en oud-leerling van de school leidt het symposium in en de huidige rector, Alwin Hietbrink, neemt plaats in het panel tegen het eind van de middag. Daarna wordt de website gepresenteerd.

Het (voorlopige) volledige programma staat hier


Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoek van het symposium, voor het definitieve programma raadpleeg t.z.t de agenda van de Balie www.debalie.nl/agenda/filter/10-2018. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets: r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.
Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2017 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993
secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170
Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker, Sophie Koers en - qualitate qua -
Alwin Hietbrink (rector)
panorama Kring klein
MailPoet