89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief juli 2022


Beste Alumni en Vrienden,


Inmiddels is de zomer alweer in volle gang en gaat de school binnenkort weer dicht voor een paar verdiende weken vakantie. In deze editie van de nieuwsbrief blikken we traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar en kijken vast vooruit naar het najaar.

Hoewel we vorig jaar september hoopvol de cursussen aankondigden, konden die helaas alleen in november doorgaan, omdat het na de jaarwisseling allemaal toch weer te onzeker was. Nu alles weer als vanouds lijkt, is het haast niet voor te stellen dat we ruim een half jaar geleden toch echt in een andere situatie zaten. Vol goede moed zetten we echter in op een mooi aanbod dat weer in november begint en hier en daar een voortzetting is van wat er bleef liggen in januari.

De lezing van oud-leerling Rebecca Schaefer hadden we voor de zekerheid in april gepland en dat bleek een goede greep, want die is gewoon doorgegaan. Verderop in de Nieuwsbrief blikken we daar nog op terug en kondigen we de volgende Barlaeuslezing aan, die plaats zal vinden op een ander tijdstip dan gebruikelijk.

Ook hebben we de draad weer opgepakt met de Droomprijs. Hoewel de vijfde klassers van het afgelopen jaar geen directe voorgangers en voorbeelden hadden, werden er toch mooie droomvoorstellen ingediend, de jury heeft uiteindelijk twee kandidaten (eigenlijk meer, want één is een groepje) uitverkoren om hun droom te gaan verwezenlijken, ook daarover lees je verderop meer.

Begin juni was er ook nog een legendarische episode van het Klassentoernooi, KT100, waar veel oud-leerlingen aan deelgenomen hebben. Het werd weliswaar niet door de Stichting georganiseerd, maar we willen in deze nieuwsbrief wel een impressie geven hiervan.

Dit voorjaar nam Alwin Hietbrink afscheid als rector van de school, bestuurslid (tevens oud-leerling en docent geschiedenis op het Barlaeus) Sander Kruse introduceert zijn opvolger.

Ten slotte is dit beetje bijzondere nieuwsbrief, voor mij althans, want dit is de laatste waarin ik mij als voorzitter tot jullie richt. Ik heb vanaf najaar 2017 de eer gehad voorzitter te mogen zijn van het bestuur van deze illustere stichting en heb dat met veel plezier gedaan. Het is echter tijd om het stokje weer door te geven. Oud-leerling en oud-docent Ramses Walon neemt het van mij over en stelt zich in deze Nieuwsbrief aan jullie voor.

Hartelijke groet,
Renata Traas,
Voorzitter


De nieuwe cursussen

IMG_5369
Collage seizoen 21-22

De cursussen zijn ook komend seizoen weer voor iedereen (ook mensen die niet een directe link met de school hebben) toegankelijk. Jonge alumni krijgen korting!
Vanaf midden/eind september zullen, als het wat Covid-19 betreft kan, de nieuwe cursussen weer op de website staan, met beschrijvingen en is er mogelijkheid tot aanmelden.

De cursussen starten op
maandag 31 oktober 2022

De nieuwe rector van het Barlaeus

Susanne Lippert

Susanne Lippert
Na het vertrek van Alwin Hietbrink begon de zoektocht naar een nieuwe rector van het Barlaeus Gymnasium direct. Een Benoemings- en Adviescommissie (BAC) met daarin vertegenwoordigers van de schoolleiding, het personeel en vertegenwoordigers van het bestuur en de Raad van Toezicht gaf invulling aan de sollicitatieprocedure en hield gesprekken met een aantal kandidaten. Zij adviseerde positief over de benoeming van Susanne Lippert als nieuwe rector van het Barlaeus. Na advies door de verschillende gremia maakte de Raad van Toezicht haar benoeming formeel.

Susanne Lippert was in het verleden docente Duits op het Amstelveen College en de JSG Maimonides. Daar werkte zij ook jarenlang als decaan, afdelingsleider, conrector en waarnemend rector. De afgelopen drie jaar was zij afdelingsleider VWO op de scholengemeenschap Huizermaat in Huizen. Na de zomer zal zij starten in haar nieuwe functie en daarom ook bij de bestuursvergaderingen van de Stichting Vrienden aanschuiven. Zij zal zichzelf ongetwijfeld in een toekomstige nieuwsbrief aan jullie voorstellen.

Wij wensen haar veel succes en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Sander Kruse, lid van de BAC namens het personeel van het Barlaeus en bestuurslid van de Stichting VriendenKlassentoernooi KT100

Dansgroep team 1990
Dansgroep team 1990
“Iedereen akkoord met deze medley van Fame, Madonna, Doe Maar en Ghostbusters?” Het was een van de eerste apps die ik medio 2019 stuurde aan de dansgroep van team 1990. Wij, veertig ex-Barlaeanen, hadden dertig jaar na ons eindexamen besloten deel te nemen aan de spannendste Barlaeusreünie ooit: Het honderdste klassentoernooi; een eeuw-editie van wat voor vele Barlaeanen tijdens hun schooltijd het jaarlijkse hoogtepunt was geweest. Het idee, opgevat door Margriet Bosman en Reinier van der Wal, resp. schoolleider en leerkracht, was via social media gelanceerd en de animo was enorm. Circa duizend alumni hadden zich aangemeld om in juni 2020 drie dagen lang in teams per jaarlaag de strijd met elkaar aan te gaan op bekende onderdelen als eloquentia, volleybal, schaken, koken en dans. Een kennismakingsborrel en eerste wedstrijdonderdeel verder werd het maart en moest het evenement worden afgelast. Corona legde alles stil: appverkeer, dansrepetities, volleybaltrainingen, filmopnames en zo verdween KT100 langzaam uit beeld. Totdat het virus werd bedwongen en de doorstart werd aangekondigd. Twee jaar later zou het alsnog gaan lukken.

De Jaap Edenbaan, Tuschinski, Paradiso en de Melkweg waren tijdens het afgelopen Pinksterweekend het toneel van fronsende schakers, puffende estafettelopers, trillende dansers en vibrerende muzikanten die voor een jury van huidige Barlaeusouders een hoge puntenscore in de wacht probeerden te slepen.
Daarbij bleef het Barlaeus trouw aan zijn educatieve missie: nalatigheid, een grote mond of absentie werden genadeloos aangepakt met strafpunten. Maar dat mocht de pret niet drukken. Op de feesten, die duurden tot het ochtendgloren, dansten beginnende studenten naast bijna gepensioneerden. Oude banden herleefden en er
ontstonden nieuwe. Dat daags na het evenement een fors percentage van de deelnemers positief testte op Corona was geen verrassing.
Team 1990 bleef nog wekenlang foto’s delen en kan elkaar nog steeds niet loslaten. We werden derde met onze jaren tachtig-dans en vijfde in het totaalklassement (weliswaar met een uitzonderlijk hoge score van 30 strafpunten).

Myra Groenink
slot KT100a
Lied van de organisatie tijdens prijsuitreiking
Hier zijn foto's van alle onderdelen te bekijken.

Barlaeanen in het nieuws

Graag geven we op de website en soms in de Nieuwsbrief ruimte aan (oud-) Barlaeanen in het nieuws: voorstellingen, tentoonstellingen, boeken etc. Stuur aankondigingen naar info@vriendenvanhetbarlaeus.nl.
De Nieuwsbrief komt in het algemeen uit in juli en september en soms nog eens in de winter.
Als aftrap hieronder 3 boeken die afgelopen jaar zijn uitgekomen en een connectie hebben met het Barlaeus.
Klik op de boekomslagen om iets meer te weten te komen over de inhoud.

GYMNASIUM
Geschiedenis van een eliteschool
Diederik Burgersdijk - oud leraar Oude Talen Barlaeus
9789025313043_front
HET GYMNASIUM
Het verhaal van een eigengereid schooltype
Mirjam Remie
543x840
BREIN, GHETTO VAN GEDACHTEN
Manja Croiset 1946-2022 oud-Barlaeaan
9789464481129
Afscheid Renata Traas als voorzitter

Na vijf jaar neemt Renata Traas afscheid als voorzitter van onze stichting. Gedreven en doortastend bracht ze de organisatiestructuur naar een hoger plan en daagde ze ons uit de activiteiten onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren. Ze zag niets over het hoofd en had al vóór de Barlaeuslezing zou plaatsvinden ideeën voor de spreker van het jaar daarop.
Altijd aanwezig bij onze evenementen die ze opende of afsloot met warme welkomstpraatjes en betrokken dankspeeches. Bij haar afscheid werd ze geprezen voor de drijvende kracht die ze steeds is geweest. Wij zijn ontzettend blij met opvolger Ramses Walon, maar Renata, wat zullen we je missen!
IMG_3089
Renata Traas ontvangt ter afscheid het boek Gymnasium van Burgersdijk

Ramses Walon nieuwe voorzitter

Ramses
Dag Alumni en Vrienden van het Barlaeus,

Deze nieuwsbrief biedt mij na het afscheid van Renata de kans om mijzelf, als de nieuwe voorzitter van de Stichting, kort te introduceren. Maar niet voordat ik Renata nog eens heel hartelijk bedank voor de jaren waarin zij zich altijd met hart en ziel heeft ingezet voor de Stichting. Ik ben dan ook heel blij dat ik in een gespreid bed haar werkzaamheden samen met mijn collega-bestuurders verder mag brengen. Dank Renata!

Nu dan toch eerst heel kort de feiten. Ik ben Ramses Walon, geboren op de Warmoesstraat in Amsterdam, in 1991. In 2003 kwam ik tot mijn vreugde – er werd (al) geloot – op het Barlaeus terecht. Na zes mooie jaren, met een (zeer bescheiden) bijdrage aan de muziektheaterproductie, tweemaal een overwinning op het klassentoernooi (vooral te danken aan de rest van de klas), het European Youth Parliament (met een mooie reis naar Praag) en een diploma op zak ben ik klassieke talen en daarnaast ook rechten gaan studeren in Amsterdam. Toen ik beide studies had afgerond kreeg ik de bijzonder gelukkige kans om tussen 2015 en 2019 in verschillende fasen als docent Grieks en Latijn op het Barlaeus te kunnen werken. Daarna heb ik alsnog een carrièreswitch gemaakt en ben ik als advocaat gaan werken in Amsterdam, waarbij ik me onder meer bezighoud met onderwijsrecht.

Als voorzitter hoop ik de komende tijd een bijdrage te gaan leveren aan het toekomstbestendig maken van de Stichting. Zo ben ik ook benieuwd hoe alumni die pas recent van het Barlaeus zijn gekomen de Stichting makkelijk kunnen gaan vinden. Daarnaast staan ik en de rest van het bestuur altijd open voor goede ideeën en plannen voor de Stichting van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij de school en de Stichting. Schroom dus niet een e-mail te sturen!

Hartelijke groeten, en hopelijk tot snel!

Ramses Walon

info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ramseswalon@protonmail.com

Barlaeuslezing 27 oktober 2022

Een al jaren succesvol evenement is natuurlijk de Barlaeuslezing die dit najaar traditioneel weer met de oudervereniging georganiseerd zal worden. Anders dan anders zal de Barlaeuslezing dit jaar niet op een zondagmiddag, maar op een donderdagavond plaatsvinden, op 27 oktober 2022. Wij werken momenteel hard aan het bevestigen van de sprekers, maar het belooft een enorm interessante avond te worden die hopelijk een interessante discussie zal opleveren. Je hoort hierover nog meer, maar zet de datum alvast in de agenda.

Barlaeuslezing 3 april 2022 - terugblik


BEWOGEN DOOR MUZIEK
Muzikale emoties en het brein

Rebecca Schaefer
IMG_9441
Nadat Rebecca verteld heeft welke plaats muziek had in haar jonge jaren (onder andere als paukenist in het schoolorkest), neemt ze het gehoor mee in de onderzoeken van haarzelf en anderen. Ze is inmiddels Universitair Hoofddocent in Leiden en werkt ook aan het Conservatorium in Den Haag. Ze is geen musicus, benadrukt ze een aantal keer, ze onderzoekt hoe muziek ons brein (en daarmee onze emoties) beïnvloedt en met name de mogelijke toepassingen daarvan bij gezondheid (denk aan dementie).

lees verder

Droomprijs

Elk jaar organiseert de Stichting samen met de oudervereniging van het Barlaeus de Droomprijs. Met deze prijs wordt aan de leerlingen van het Barlaeus de kans geboden om een lang (of kort) gekoesterde droom waar te maken met een budget van €1000,- dat door de Stichting en de oudervereniging aan de leerlingen wordt gegeven. Dit jaar waren er weer een aantal mooie aanmeldingen van dromen die elk zijn gepresenteerd aan een jury samengesteld uit bestuursleden van de Stichting en de oudervereniging. De presentaties waren zeer overtuigend en uiteindelijk heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan Casper Prillevitz aan de ene kant en aan een collectief van Bruno @, Veronique @, Elodie @, en Relinde @.

Casper kreeg altijd vragen over zijn achternaam, waar kwam die toch vandaan? Hij besloot dat hij – in navolging van een familielid die al vooronderzoek deed – de herkomst van zijn naam in Oost-Europa wil onderzoeken. Hij schreef een mooi plan voor een reis die hij wil maken, en het onderzoek moet in een boekje voor zijn familie terecht komen. De jury oordeelde onder meer:

"Je hebt ons met veel passie laten zien waarom dit onderzoek voor jou zo belangrijk is. Ook heb je al veel kennis opgedaan over je familie, bronnen gelezen en met familie gesproken. Je hebt al een heel duidelijk plan voor ogen dat grote kans maakt om ook werkelijkheid te worden. We vonden het inspirerend om te horen hoe je een uitdaging om het vinden van de wortels van je familie gaat aanpakken. Het weten waar je vandaan komt en dan in het bijzonder waar je achternaam vandaan komt geeft je deel van je identiteit. We willen je graag ondersteunen in het bereiken daarvan!
Ook het eindproduct in de vorm van een boekje voor jouw familie lijkt ons een mooi en blijvend naslagwerk over de geschiedenis van jouw familie."

Het collectief van Bruno Beeke, Veronique van Weldam, Elodie Kho en Relinde van Reenen had een heel andere interesse: Dante Alighieri. Zij lazen met hun boekenclub La Divina Commedia en wilden naar Florence afreizen om daar onderzoek te doen voor een Dante-wandeling. De jury schreef onder meer:

"We waren onder de indruk van jullie interesse en passie voor De Goddelijke Komedie van Dante. Jullie hebben al weken onderzoek gedaan in de boekenclub. Daarnaast hebben jullie een mooie presentatie gegeven en ons heel goed duidelijk weten te maken wat jullie korte en langere termijn doelen zijn. Ten eerste willen jullie zelf naar Florence om in de voetstappen van Dante de stad Florence te ontdekken. Daaraan gekoppeld willen jullie een dagprogramma ontwikkelen voor een mogelijke tussenstop op de Romereis van het Barlaeus. Op die manier hebben jullie goed nagedacht over hoe de droomprijs niet alleen jullie droom kan verwezenlijken, maar ook anderen van die droom kunnen genieten."

We bedanken de leerlingen dit jaar weer voor hun prachtige inzendingen en hopen dat ook komend jaar weer veel aanmeldingen voor de droomprijs zullen komen. De resultaten van de winnaars van afgelopen jaar hopen we later dit jaar (2022) in de nieuwsbrief te kunnen presenteren. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

Namens de leerlingen bedanken wij ten slotte ook jullie als donateurs van de Stichting omdat de Droomprijs nu juist een van de dingen is die met jullie donaties mogelijk wordt gemaakt. Ben je nog geen donateur? Zie dan hieronder in de nieuwsbrief hoe je donateur kan worden.
KT 1977
Klassentoernooi 1977
foto uit de Barlaeusserie van Fons Rademakers

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2020 vind je op de website onder ANBI en gegevens.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.

Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.
www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.
COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993
secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170
Bestuur: Ramses Walon (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker
panorama alles
MailPoet