89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief September 2017

De nieuwe cursussen

Het nieuwe cursusprogramma is weer klaar. Naast veel oude bekenden zijn er ook een paar nieuwe gezichten. Oud-leerling en Arabist Johan Weststeijn zal het vier keer hebben over culturele aspecten in de Islam en Ruben Gischler, documentairemaker en Arabist, zal - ook vier avonden - een hermeneutische verkenning van de Koran voor zijn rekening nemen.
IMG_8406
Beeldende cursussen (collage) 2016-2017

Latijn en Grieks voor beginners en gevorderden, boetseren, aquarelleren, collage en componeren zitten weer in het aanbod. Evenals filosofische antropologie en de Romeinse keuken. Nieuw is de wiskunde-louteringscursus door wiskunde-docent Benjamin del Canho: als je regelmatig terugkerende dromen hebt waarin je weer eens niets van die wiskunde begreep, dan kun je in deze cursus gelouterd worden. Benjamin gaat er voor zorgen dat je het eindelijk gaat doorzien! Maar zeker ook voor liefhebbers die nagenoeg alles zijn vergeten.

In het schema hieronder staat het overzicht, maar als je doorklikt naar de website vind je het aanbod en daar kun je je ook inschrijven en betalen! De cursussen zijn open voor iedereen en starten op maandag 6 november.

Geert Kapteijns
voorpagina diashow met pijl
cursussen 2016-2017 - klik op afbeelding om de webpagina met de diashow te bekijken

Klik op cursussen om op onze website het aanbod van dit jaar te zien. Omdat we een iDeal-dashboard hebben ingericht, is betalen nu ook een stuk eenvoudiger. Omdat we bijna geen papieren nieuwsbrieven meer verspreiden, heeft misschien niet elke belangstellende weet van de nieuwe cursusronde. Als jullie mensen kennen voor wie dit mogelijk geldt, wil je die dan misschien zelf benaderen of hun naam doorgeven aan Jaela van Tijn, onze cursuscoordinator (cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl).


OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN:
schema 2017-2018
klik op het schema om het te vergroten

De cursussen vinden plaats op de donker gemarkeerde avonden, van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van het Barlaeusgymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam.

Je kunt je in principe alleen via de website inschrijven voor de cursussen. Dit gaat als volgt:
    1. ga naar de site www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
    2. klik bovenaan op activiteiten, vervolgens op cursussen. Onderaan deze webpagina staat het cursusoverzicht en elders op de pagina de wijze van aanmelden.
    3. klik op details en inschrijven voor een beschrijving van de cursus. Je kunt direct zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.
Als je om welke reden dan ook niet met iDeal het bedrag hebt overgemaakt, verzoeken wij je uiterlijk 16 oktober 2017 het cursusbedrag (dus zonder de bij een cursus vermelde extra kosten) over te maken naar: rekeningnummer NL04 INGB 0000 109170, ten name van de Vrienden van het Barlaeus Gymnasium onder vermelding van je naam en de cursustitel.

Wil je de extra onkosten die bij sommige cursussen staan vermeld, zoals materiaal- en modelkosten, kopieerkosten of kosten van een aan te schaffen boek NIET tezamen met de cursusdonatie over te maken, maar apart en rechtstreeks af rekenen met de desbetreffende docent op de eerste les? Uiteraard hoeven er geen extra onkosten te worden betaald als deze niet bij de cursus staan vermeld.

Wie moeite heeft met deze digitale aanmelding kan volstaan met het zenden van een kort mailtje aan ondergetekende: cursussen@vriendenvanhetbarlaeus.nl
Graag in je mailtje vermelden: je naam, de titel van de cursus die je wil volgen, alsmede je telefoonnummer(s). Mocht de cursus die je wil volgen reeds vol zitten op het moment dat je je aanmeldt dan is het handig als je tevens een tweede keuze opgeeft.
IMG_3240
kleine borrel op school

Na de eerste cursusavonden op 6 november en 8 januari zal op school een kleine borrel na afloop (vanaf 22.00 uur) gehouden worden, zodat de cursisten elkaar even kunnen spreken. De laatste cursusavond zal zijn op maandag 29 januari 2017, waarna vanaf 22.00 uur de traditionele borrel op societeit De Kring zal plaatsvinden. Hiervoor worden alle cursisten en docenten (ook degenen die deze avond geen cursus hebben) van harte uitgenodigd.

Barlaeuslezing 2017

Barlaeuslezing zondag 5 november 2017 15.00 uur
door David Kweksilber
4eaed9482395f377da018d19dfe3f346
David Kweksilber (links naast Tienko Rasker) bij Klassentoernooi en nu


Op zondag 5 november (en niet 8 oktober zoals eersder aangekondigd) krijgt oud-leerling en musicus David Kweksilber de ruimte om zijn muzikale verhaal te vertellen. Dat kan natuurlijk nooit in een uur, maar hij zal zeker zorgen voor een verrassende kijk op de hedendaagse muziek! Tijdens de borrel na afloop is hij te spreken of te consulteren. Ook de gelegenheid dan om kennis te maken of hernieuwd kennis te maken met onze nieuwe voorzitter, Renata Traas.

We hopen dat onze Vrienden in grote getale zullen verschijnen. Zoals gewoonlijk is de toegang gratis. Breng gerust familie en vrienden mee.

De Barlaeuslezing vindt plaats in de aula van de school aan de Weteringschans.Na afloop is er traditiegetrouw een borrel.

Bestuurswisseling

De in de vorige nieuwsbrief al aangekondigde bestuurswisseling heeft inmiddels plaatsgevonden. Met ingang van 12 september is Renata Traas de nieuwe voorzitter, Sophie Koers neemt het secretariaat voor haar rekening. De nieuwe penningmeester Sietske de Haan is al in het voorjaar aangetreden. Daarmee is de bestuursperiode van Sophie Lambo, Tamara van Altena en mijzelf voorbij. Ook bestuurslid Merel Roze heeft haar werkzaamheden voor de Vriendenstichting beeindigd.
Geert Kapteijns
Foto 12-09-17 20 32 46 (3) (800x600)
Merel Roze bedankt scheidend voorzitter Geert Kapteijns


De Vrienden zijn de afgetreden bestuursleden heel erg dankbaar dat zij de afgelopen jaren zoveel tijd en aandacht hebben gestoken in de Stichting.

Nieuwe bestuursleden

Renata Traas voorzitter
Renata verti
Ik was werkzaam op het Barlaeusgymnasium van 1986-2000, als docent Engels en later ook als conrector van de onderbouw. Daarmee was ik collega van Geert Kapteijns die ik nu opvolg als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium. Ik heb als docent altijd meegezongen in het koor van de school en deelgenomen aan de Muziektheaterproducties en draag de muziek op school een warm hart toe. Na mijn afscheid van het Barlaeusgymnasium heb ik ruim tien jaar bij een advies- en organisatiebureau voor school- en onderwijsontwikkeling gewerkt, en daarna nog een aantal jaar als zelfstandig therapeut. Inmiddels ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke vak en sta sinds dit jaar weer voor de klas, op het Ignatiusgymnasium. Docentschap is uiteindelijke toch wel het mooiste is wat er is. Ik kijk er naar uit om via het voorzitterschap van de Stichting Vrienden ook weer bij mijn oude school betrokken te zijn.

Sophie Koers secretaris
Sophie verti
Ik zat op het Barlaeus van 1987 tot 1993 en heb in die tijd bijna alle manieren waarop je Barlaeaan kunt zijn uitgeprobeerd. Ik zat in het koor, het orkest en in de schoolkrantredactie; met twee klasgenoten en onze leraar Nederlands - de illustere Ger Kleis - trachtte ik de literaire club 'DVS' (disciplina vitae scipio), oorspronkelijk opgericht door W.F. Hermans, nieuw leven in te blazen. Ook zat ik in de leerlingenraad en in de medezeggenschapsraad. Dat ik het leuk vond op school mag duidelijk zijn - ik had mijn week zo uitgekiend dat ik zo veel mogelijk tijd in het toen nog behoorlijk aftandse schoolgebouw kon doorbrengen. Toch hing ik, zeker het laatste jaar, ook de uren rond in cafe Het Hok, om de hoek. Huiswerk maken deed ik, na een fanatieke start in de eerste klas, zo min mogelijk.

Nu, precies dertig jaar na mijn start op het Barlaeus, heb ik een leuke baan als adjunctdirecteur van arbeidsrechtenorganisatie Fair Wear Foundation en is mijn oudste dochter Emma begin deze maand als eersteklasser op het Barlaeus begonnen. Dat leek mij een mooi moment om ook weer eens wat gymnasiale lucht te inhaleren, en dus ben ik aangetreden als secretaris van de Stichting Vrienden van het Barlaeus. Ik heb er zin in!

Sietske de Haan penningmeester
Sietske vert
Mijn schoolcarriere was in de roerige jaren 70, toen het Barlaeus net uit een diep dal opgekrabbeld was. Ik deed eindexamen in 1980, met maar vier andere meisjes in een beta-klas. Het waren de jaren dat docenten met sigaret voor de klas op de tafel zaten. Vooral die sigaret kan je je nu echt niet meer voorstellen.


Via wat omzwervingen ben ik in de podiumkunsten terecht gekomen en inmiddels werk ik alweer jaren als zakelijk leider, nu voor theatermaker Raymi Sambo, maar ook voor een ngo, de Rutu Foundation.
Ik volg mijn vriendin-sinds-45-jaar Tamara van Altena op als penningmeester in het bestuur van de Vrienden van het Barlaeusgymnasium. Samen met de andere (nieuwe) bestuursleden hoop ik de komende tijd veel mooie cursussen en evenementen voor de Vrienden van het Barlaeus te mogen organiseren, met gezonde financien.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt in een papieren versie en een elektronische versie. De papieren nieuwsbrief wordt alleen nog aan betalende donateurs verzonden die aangegeven hebben een papieren versie te willen ontvangen, en aan personen die in het lopende seizoen deel nemen aan de cursussen en niet over een internettoegang beschikken. De Stichting heeft hiermee de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan de productie en verzending van een papieren nieuwsbrief omlaag kunnen brengen. Donateurs en belangstellenden die zich via de website hebben ingeschreven ontvangen de elektronische versie van de nieuwsbrief.

Donaties

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Barlaeusprijs, de Barlaeuslezing, de Bibliotheca Barlaeanorum, de jaargangreunies. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.

Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden. De Stichting stelt een minimale donatie van 20 euro per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Als donateur heb je ons gemachtigd jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven of je maakt jaarlijks zelf een bedrag over op onze rekening NL04 INGB 0000 1091 70. Met ingang van dit jaar verzendt de Stichting geen acceptgiro's meer. Heb je ons een machtiging verleend, dan wordt het toegezegde bedrag medio februari van je rekening afgeschreven. Heb je ons nog geen machtiging verleend, maar wil je dat wel doen? Download hier het machtigingsformulier.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2015 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren. Zegt het voort!

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kunt je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Elektronisch aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken:
www.barlaeus.nl/alumni/bibliotheca-barlaeanorum
.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Roeland Smeets. r.smeets@barlaeus.nl. Roeland probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.
Trinity College Bibliotheek, Dublin
In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school www.barlaeus.nl. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.
COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993
secretariaat Sophie Koers
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING-bank NL04 INGB 0000 1091 70

Bestuur: Renata Traas (vz), Sietske de Haan (pm), Sophie Koers (secr.), Sander Kruse, Willem van Maanen, Tienko Rasker en -qualitate qua- Alwin Hietbrink (rector)
MailPoet