89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief Juli 2019


Hierbij de nieuwsbrief van juli 2019,
waarin we je weer op de hoogte brengen van nieuws en activiteiten van de Stichting in de afgelopen en komende periode. Het afgelopen jaar zijn we van start gegaan met een bestuur in nieuwe samenstelling. Na een jaar samenwerken kan ik zeggen dat we een heel stevig en goed functionerend DB hebben, dat op momenten dat er snel gehandeld moet worden, elkaar vindt en zaken oplost. Zoals toen we onze ANBI status dreigden te verliezen omdat we geen up-to-date beleidsplan bleken te hebben. Dit laatste was overigens ook meteen een mooie aanleiding om weer eens na te denken over welke taak we ons als Stichting stellen, nu het bestaansrecht van het gymnasium voorlopig niet ter discussie lijkt te staan. Ooit was onzekerheid daarover namelijk de aanleiding voor het oprichten van de Stichting Vrienden. Met het bijna voltallige bestuur, ondanks volle agenda's van iedereen, hebben we eind juni stevig van gedachten gewisseld over onze missie en dit wordt nog vervolgd. We houden jullie op de hoogte. Wat ik nu vast kan zeggen is dat we willen kijken of we een digitaal intern platform voor alumni kunnen creeren zodat oud-leerlingen elkaar makkelijk(er) kunnen vinden. Mocht iemand daar ervaring mee hebben en daar een rol in willen spelen, laat het ons weten!

In dit nummer kun je ook lezen hoe we de procedure voor de Droomprijs hebben aangepast en welke mooie inzendingen we - mede daardoor? - kregen.

Jaela van Tijn is zoals elk jaar druk bezig met het rond krijgen van de laatste cursussen voor het cursusaabod 2019-2020, we informeren je vast over wat er nu bekend is. Het definitieve programma staat in de loop van september op de website

Verder tref je een terugblik op de Barlaeuslezing van afgelopen jaar aan en kijken we vast vooruit naar de lezing van dit najaar. In de nieuwsbrief van september informeren we jullie je over de stand van zaken van het Klassentoernooi 2020, waar sommigen van jullie misschien al druk mee in de weer zijn.

Rest mij jullie veel leesplezier en een hele goede zomer te wensen,
Renata Traas - voorzitter

Barlaeuslezing 2019

Barlaeuslezing zondag 13 oktober 15.00 uur op het Barlaeus
door Floor Milikowski
Naamloos
We zijn er heel trots op dat we oud-leerling Floor Milikowski bereid hebben gevonden om de lezing dit jaar te houden. Zij is journalist; voor De Groene Amsterdammer schreef Floor een aantal series diepgravende artikelen over de staat van het land en de staat van de stad: Van wie is de stad (2016-2017), Vinex Voorbij (2015), Het nieuwe gezicht van Nederland (2014) en Amsterdam heeft het (2012). Ze is op veel plaatsen actief om haar inzichten en deskundigheid over de toekomst van onze stad die ons allemaal zo aan het hart gaat, te delen. Momenteel werkt Floor aan een boek over de toenemende ongelijkheid tussen Nederlandse dorpen, steden en regio's. Het boek verschijnt in het voorjaar van 2020. Dit is je kans om haar live te horen en met haar van gedachten te wisselen, Houd de middag vrij!
13 oktober 2019 in de Aula van de school.
Na afloop is er traditiegetrouw een borrel.

Barlaeuslezing 2018

Paradiso en Barlaeus - een (te?) innige band
Op 4 november hield oud-leerling en NRC pop-recensent Hester Carvalho een prachtige lezing met als titel: Paradiso en Barlaeus - een (te?) innige band. Zowel de geschiedenis van Paradiso als die van het Barlaeus in met name de jaren 70 en 80 kwamen aan bod, verteld aan de hand van beelden, anekdotes en krantenartikelen. Het was een boeiend tijdsbeeld van een woelige periode zowel voor de poptempel als voor de school.
d1c5deed-bf29-401c-9884-a8b064092e1f
De aula was goed gevuld en het publiek genoot zichtbaar van de verhalen over deze interessante fase, met leerlingen die overal inspraak in wilden dan wel maling aan alles hadden. En over docenten die er ook een geheel eigen visie op nahielden, onder andere met betrekking tot het belang van streaken en het gebruik van wiet. Voor de aanwezigen was het een trip down memory lane ofwel een kijkje in de historie van de school waar ze geen idee van hadden. Zoals een van jongere aanwezigen (die vorig jaar eind-examen had gedaan) opmerkte: "Ik had er geen idee van dat dit allemaal gebeurd was. Eigenlijk zouden alle Barleanen dit moeten weten. Dit zou een verplicht college op het curriculum moeten worden."

Klassentoernooi 2020

2572D229-32CB-4D17-B201-B4831D4AD370-1024x768
Tijdens Pinksteren 2020 (29-31 mei 2020) organiseert een groep vrijwillige Klassentoernooifanaten het honderdjarig Klassentoernooi 'VEREEUWIGD' voor oud-leerlingen met traditionele toppers als estafette, muziek, dans, voetbal en daarnaast de nodige geheime onderdelen... Het wordt een spektakel om nooit te vergeten: er doen 30 teams van maximaal veertig deelnemers mee.
Meer informatie via de website: www.KT100.amsterdam.

Wij hopen jullie in september verder te kunnen informeren over de stand van zaken.

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We willen via graag een bestand van oud-Barlaeanen opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Elektronisch aanmelden bij de Stichting kan via de website. Surf naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

Donatie

Download hier het machtigingsformulier.

Financien

Omdat de Stichting een ANBI status heeft is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 vind je op de website onder ANBI bij het menu Vragen.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mail adres uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Elektronisch aanmelden bij de Stichting kan via de website. Ga naar www.vriendenvanhetbarlaeus.nl en meld je aan door te klikken op Inloggen en aanmelden en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.

cursusborrel op de Kring


Cursussen

Afgelopen cursusjaar waren er weer een aantal oude bekenden, zowel bij de deelnemers als bij de docenten. Rob de Jong had zijn klas weer vol, deze keer met Oedipus Rex van Sophocles en bij Annefie van Itterzon en Lot Schrameijer kon men zich weer creatief uitleven. Alexander Kauffman gooide het wat filosofie betreft deze keer over de Chinese boeg. Merel Meijer introduceerde Latijn bij ouders die daar behoefte aan hadden en Joachim Kraaij deed hetzelfde voor Grieks. Terug van weggeweest was Caroline Ansink met haar cursus componeren.
diavoorstelling 2018-2019 web klein
klik op bovenstaande afbeelding om de diashow te bekijken

Er was ook nieuw aanbod!
Naast tekenen was het nu ook mogelijk om met olieverf te werken bij Pauline Hille. Oud-collega's David Rijser en Alfred Buitenkant konden zich in grote belangstelling verheugen. David Rijser met Rivedere Roma waar deelnemers hun herinneringen aan en kennis van Rome konden opfrissen en Alfred Buitenkant die Italiaans aanbood voor beginners en licht gevorderden. Ook hier wilden de deelnemers nog weer met elkaar afspreken al dan niet om verder in het Italiaans te converseren. Italie blijft duidelijk een favoriet onderwerp!
Lastiger blijkt het om mensen te motiveren voor beta cursussen, hoewel oud-leerling en huidig docent wiskunde, Gabriel Molinari een stevig aanbod had in zijn cursus Oneindig. Peter Lammers, huidig docent economie en penningmeester van de Stichting, nam eraan deel en hield een vurig pleidooi voor het belang van gecijferdheid, tijdens de afsluitende borrel, zoals altijd op de Kring. Iedereen zou bekend moeten zijn met Hilberts hotel!
19

De nieuwe cursussen

De cursussen zijn ook komend seizoen weer voor iedereen (ook mensen die niet een directe link met de school hebben) toegankelijk. Jonge alumni krijgen korting!

We denken een mooi gevarieerd palet aan cursussen aan te kunnen bieden. Cursuscoordinator Jaela van Tijn heeft weer oude en nieuwe docenten bereid gevonden op maandagavonden een cursus te geven voor oud-leerlingen en andere geinteresseerden. Hieronder vast een impressie van het aanbod.
Vooral voor ouders van onderbouwleerlingen zijn de beginnersursussen Latijn en Grieks opgezet, deze worden gegeven door respectievelijk Merel Meijer en Joachim Kraaij. Gevorderde Grieks lezers kunnen hun hart (weer) ophalen met Rob de Jong, oud-docent klassieke talen en er zal nog meer klassieks op het programma staan, zoals een nieuwe cursus over de Romeinse geschiedschrijver Nepos (door Richard Haasen en Diederik Burgersdijk) en een cursus over de klassieke oudheid door Marco Poelwijk en Willem van Maanen. Alexander Kauffman, docent filosofie op het Barlaeus, gaat in op filosofie in de moderne tijd en Peter Lammers, docent economie, biedt een cursus economie en speltheorie aan. Mocht je meer creatief aan de slag willen kan dat ook, er zijn cursussen portrettekenen, door Annefie van Itterson, collage en mixed media door Lot Schrameijer en olieverf portretschilderen door Pauline Hille. Componeren, door Caroline Ansink, staat ook weer op het programma. Daarnaast vervolgt Alfred Buitenkant zijn cursus Italiaans, dit jaar voor iets gevorderden. Nieuw is de cursus Mythologie in de moderne kunst, die gegeven zal worden door Rosanne Koster, tekendocent op het Barlaeus. Er zit mogelijk nog meer in het vat, daarover na de zomer meer.

Vanaf september zal het nieuwe aanbod op onze websitekomen te staan.

De Barlaeus Droomprijs

Droomprijs* 2019
Prachtige plannen
Muzieklessen in Azie, een groot(s) schilderij, een verfilmde familiegeschiedenis, een pop-up restaurant en een motorrit door Engeland ter nagedachtenis aan een oude vriend. De vijf genomineerde Droomprijsplannen waren ambitieus, inspirerend en ontroerend. In april presenteerden de bedenkers ervan hun droom aan de jury die voor de lastige taak stond de twee beste ideeen te selecteren.
Olivier en Boaz waren de gelukkigen en ontvangen de bijdrage van E 1000,- om hun plannen uit te gaan voeren. Olivier wil de laatste wens van zijn overleden vriend in vervulling laten gaan en per motor de route door Engeland vervolgen die zijn vriend nooit heeft kunnen voltooien. Boaz wil later chef-kok worden en in de aanloop hier naartoe ervaren hoe het is om een eigen restaurant te hebben. In december horen we van deze dan inmiddels zesdeklassers hoe zij hun dromen hebben verwezenlijkt.
De jury was zo enthousiast over het niveau van de plannen en de pitches dat is besloten aan alle genomineerden een bijdrage van E 250 te verlenen. Er waren al succesvolle crowdfundingsacties opgezet dus de kans bestaat dat ook deze dromen werkelijkheid worden.
Nieuwe procedure
De procedure voor de Droomprijs is aangepast: Alle leerlingen uit de vijfde klas kunnen een plan indienen van ca. 150 woorden. De zes beste ideeen worden beloond met E 25,- als aanmoediging. Met deze nominatie worden de initiatiefnemers uitgenodigd voor de pitches. Voorafgaand daaraan leveren de genomineerden een begroting in die maximaal E 1000,- beloopt. De jury, bestaande uit een bestuurslid van de vriendenstichting, een bestuurslid van de oudervereniging en de rector van het Barlaeus, selecteren op basis van de begroting en de pitches twee plannen. Deze kunnen vervolgens worden gerealiseerd. Aan het eind van het jaar vertellen de winnaars aan hun medeleerlingen en de jury hoe zij hun droom gestalte hebben gegeven. De leerling met het best uitgevoerde plan en de meest aansprekende presentatie wint de Droomprijs en ontvangt nog eens E 100,-.

*De Droomprijs is een initiatief van Oudervereniging en de Stichting Vrienden om leerlingen met een specifieke, persoonlijke wens een kans te geven deze te verwezenlijken.

Droomprijs 2018

Afgelopen jaar waren er vier kandidaten voor de droomprijs, waarvan Sanneke Bijlsma en David Feij door mochten om hun droom te verwezenlijken. David wilde graag zijn studio uitbouwen zodat hij verder kon met zijn e-dance music composities en Sanneke had al van jongs af aan de droom om zelf een zwaard te smeden. Op 12 december was het zover en presenteerden ze voor de huidige vijfde klassers en de jury hun resultaten en de weg er naartoe. David had wat tegenslag gekend met apparatuur waardoor zijn composities nog niet zover waren als hij had gehoopt. Ook bij Sanneke was het niet allemaal vanzelf gegaan. Het bleek ontzettend lastig om als meisje (anno 2018!) een zwaard te smeden aangezien cursussen daarvoor uitsluitend op vaders en zonen waren gericht. Toen ze die horde genomen had, bleek ze te jong te zijn, n.l. nog geen 18. Uiteindelijk vond ze een smid in Brabant die bereid was haar droom uit te laten komen. Ze vertelde er een aanstekelijk (zo was ze op weg naar school aangehouden in verband met wapenbezit) en inspirerend verhaal over en toonde vol trots het resultaat: een prachtig zwaard, waar ze het publiek ook nog wat prikkelende vragen over stelde. Kortom zowel qua product als presentatie zeer geslaagd, waardoor zij heel verdiend de prijs in ontvangst mocht nemen.
IMG-20181212-WA0002
IMG-20181212-WA0006

Sanneke Bijlsma David Feij David Feij

**************************

COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
tel. 06-4399 4155
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170
Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sophie Koers, Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

panorama lichter
MailPoet