89e1d15eda7effbb8605dd8b9abb5d21

Nieuwsbrief juli 2021


Beste Alumni en Vrienden,


Hierbij tref je de nieuwsbrief van juli 2020 aan waarin we jullie informeren over de activiteiten van de Stichting in de afgelopen en komende periode. Natuurlijk is het een wonderlijke tijd (geweest) en daardoor hebben we als bestuur elkaar in eerste instantie moeten treffen via Zoom, maar op de valreep voor de vakantie lukte het ook nog een keer live.

De beleidsdiscussie waarover ik eerder berichtte zetten we na de zomer weer voort, hopelijk kan dat dan (nog steeds) live.

Aangezien de school dit jaar 135 jaar bestaat, hadden we gepland om, zoals gebruikelijk in het najaar een lustrum-reünie te organiseren. De voorbereidingen waren in volle gang en we hadden een mooi afwisselend programma voor ogen met lesjes van oud-docenten en bijdragen van oud-leerlingen in de verschillende vormen. Er was ook al een datum geprikt in oktober. We hebben het nog een tijdje aangekeken, maar hebben uiteindelijk toch de knoop doorgehakt en besloten het lustrum naar het voorjaar van 2021 te verplaatsen. We hopen dat we tegen die tijd weer veilig met grote groepen tegelijk samen kunnen zijn. Zodra de datum bekend is, informeren we jullie daarover, houd ook de website in de gaten!

Gelukkig heeft de prijsuitreiking aan de winnende kandidaat van de Droomprijs van vorig jaar nog gewoon plaats kunnen vinden net als de selectie van de kandidaten voor de Droomprijs voor dit jaar, daarover lees je verderop meer.

We blikken ook nog terug op de Barlaeuslezing van Floor Milikowski. Eind september hopen we te kunnen besluiten of we dit najaar ook weer een lezing kunnen organiseren.

Jaela van Tijn heeft alweer de nodige cursusdocenten bereid gevonden om in het najaar en begin van het nieuwe jaar een cursus te aan te bieden. Ook hiervoor geldt dat we natuurlijk rekening zullen houden met de situatie zoals die op dat moment is, hetgeen bijvoorbeeld zou kunnen betekenen dat we in kleinere groepen moeten werken dan anders.

Ten slotte kunnen we alvast melden dat er hard gewerkt wordt om een nieuwe website binnen afzienbare tijd in de lucht te krijgen.

Ik wens jullie veel leesplezier en een hele goede zomer.

Renata Traas
voorzitter

Droomprijs 2021

Elke jaar mogen twee kandidaten hun droom verwezenlijken en krijgt degene die dat op de mooiste manier doet een geldprijs. In feite is het verwezenlijken van de droom zelf natuurlijk de grootste prijs! Het bedrag hiervoor wordt beschikbaar gesteld door de Vriendenstichting en de Oudervereniging samen.

Op 4 december 2019 presenteerden de twee kandidaten van het afgelopen jaar, Boaz Sardjoe en Olivier de Boer de verwezenlijking van hun droom. Boaz liet ons genieten van een mooie presentatie van een etentje dat hij had georganiseerd gebaseerd op de film ‘Big Night’, waarbij op hun beurt zijn gasten, zeer gevarieerd in leeftijd en herkomst, duidelijk erg hadden genoten van het diner dat hij hen voorschotelde. Indrukwekkend om te zien hoe hij het allemaal had geregeld en klaarspeelde in de keuken.

Barlaeus in het Nieuws

???????????????????????????????????????????

Alumni

Ben je oud-Barlaeaan (leerling, docent of medewerker) of ken je oud-Barlaeanen? We zijn een bestand van oud-Barlaeanen aan het opbouwen, met name via onze website. Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Bibliotheca Barlaeanorum

Op dit moment is de Bibliotheca alleen virtueel te bezoeken.
Natuurlijk is de lijst nog steeds verre van compleet. Dus mis je iemand, of ken je een boek dat niet zou mogen ontbreken? Laat het ons weten via Debbie Broekers: dbroekers@barlaeus.nl. Debbie probeert de werken aan te kopen en de plank met boeken van Barlaeanen in de bibliotheek steeds completer te maken.

bibliotheca

In onze Bibliotheca worden behalve boeken ook andere uitingen van artistieke dan wel wetenschappelijke ijver opgenomen: te denken is aan cd's van Calefax (met Raaf Hekkema en Alban Wesly), Larissa Groeneveld (o.a. met het Osiris Trio), Caro Emerald (Caroline van der Leeuw), documentaires van Pieter Fleury etcetera. Reeds te zien op de website van de school. Ook aanvullingen in deze sfeer zijn zeer welkom.

Donaties

De incasso van de jaarlijkse donaties loopt al enkele jaren niet naar behoren. We hebben daarom besloten over te stappen op een nieuw betalingssysteem. Alle eerder afgegeven machtigingen komen te vervallen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk, als je jaarlijks wilt blijven doneren, opnieuw een machtiging af te geven. Hiervoor moet je naar onze website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/word-donateur/ waar je aan kunt geven wat voor betaling je wilt doen. Voor de verdere afhandeling wordt dan gezorgd. Excuses voor de overlast. Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe donateurs.

De Stichting stelt een minimale donatie van € 20 per jaar voor, maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.

Voor haar inkomsten is de Stichting afhankelijk van donaties. Met de bijdragen die we mede van jou ontvangen, organiseren we inmiddels een aantal jaarlijkse activiteiten: de Droomprijs, de Barlaeuslezing en de Bibliotheca Barlaeanorum. Ook hebben we met de ontvangen donaties de website kunnen laten moderniseren en aanpassen en de school kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een nieuwe geluidsinstallatie voor de aula.
Met deze activiteiten wil de Stichting de alumni (en toekomstige alumni) van het Barlaeus een platform bieden en op die wijze de band met de school bestendigen en waar opportuun in nauwe samenwerking met de school. Via de website en deze nieuwsbrief informeren we de vrienden en belangstellenden.

Sinds januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie fiscaal aftrekbaar is.

Financiën

Omdat de Stichting een ANBI status heeft, is zij verplicht de jaarrekening te publiceren. De jaarrekeningen voor 2012-2019 vind je op de website onder ANBI en gegevens.


Cursussen

2 cursussen
IK. Filosofie van het zelf Latijn voor beginners

Vanwege Covid was het cursusaanbod dit jaar klein. En digitaal.
Rob de Jong heeft met zijn min of meer vaste groep de Bacchanten gelezen.
Merel Meijer introduceerde Latijn bij ouders die zelf geen Latijn op school hebben gehad. Wat ook op afstand enorm gewaardeerd werd. En filosoferen met Alexander Kauffmans over Ik. Filosofie van het zelf naar aanleiding van het gelijknamige boek, werd fantastisch gevonden.
Omdat de deelnemers een meer afstandelijke cursus aangeboden kregen dan normaal en daarbij ook alle gezellige koffiepauzes en borrels moesten ontberen, kreeg iedereen een fles Chateau Barlaeus om de saamhorigheid nog een beetje in ere te houden.

flessen
De cursussen zijn ook komend seizoen weer voor iedereen (ook mensen die niet een directe link met de school hebben) toegankelijk. Jonge alumni krijgen korting! Vanaf september zullen als het wat Covid-19 betreft kan de nieuwe cursussen weer op de website staan, met een volledige beschrijving en is er mogelijkheid tot aanmelden.

De cursussen starten in november.

Barlaeuslezing 2020

“Hebben boeken nog wel nut?”

26 november 2020 door Wouter Haak, Debbie Broekers en Belia Heilbron, moderator Tienko Rasker


alle boeken blur 2
Razendsnel pakte iedereen het boek erbij dat nu voor hem/haar van belang was.


Op 13 oktober hield Floor Milikowski de jaarlijkse Barlaeuslezing in de Aula van de school. Floor geniet inmiddels ruime bekendheid als journalist (o.a. de Groene Amsterdammer) en vooral vanwege haar boek “Van wie is de stad”. Dat was ook de vraag die deze middag centraal stond. Zij schetste de keuzes waar de gemeente zich voor geplaatst ziet en maakte ook duidelijk hoe deze keuzes uiteindelijk gemaakt worden. Jacob Buitenkant, tevens oud-leerling en projectleider bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam, leidde de lezing in en leidde de discussie na afloop.

De opkomst was groot en de betrokkenheid onder het gehoor ook. Er waren veel, ook kritische, vragen en het was een geanimeerde middag. Het gesprek was nog lang niet klaar na anderhalf uur en werd voortgezet tijdens de borrel, alwaar Floor boeken verkocht en signeerde. Inmiddels heeft Floor een nieuw boek gepubliceerd: “Een klein land met verre uithoeken” waarin zij belangrijke thema’s voor de landelijke politiek aansnijdt, met name wat betreft de dreigende tweedeling van ons land. We hopen haar weer te mogen begroeten tijdens de (uitgestelde) reünie, waarop zij onder andere hierover met ons van gedachten kan wisselen.

3 sprekers
Wouter Haak Debbie Broekers Belia Heilbron


Alumni

Het is mogelijk om medeleerlingen van vroeger te vinden via de website: www.vriendenvanhetbarlaeus.nl/alumni/
Daarvoor is het wel nodig dat je bent geregistreerd en ingelogd als alumnus. Hoe meer mensen zich registreren, hoe waardevoller dit platform wordt.
schoolreisbus
Weekend naar de boerderij in Friesland ca 1978
foto uit de Barlaeusserie van Fons Rademakers


Als er voor alumni interessante evenementen zijn (bijvoorbeeld lustrumvieringen), dan kunnen wij hen gemakkelijk en direct informeren.
Zegt het voort!

Nieuwe website

Op korte termijn wordt de vernieuwde website gelanceerd. Dit heeft de consequentie dat iedereen een nieuw wachtwoord moet aanmaken om alumni op te zoeken en in te schrijven voor een cursus.

AVG

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met jullie gegevens. Wij zullen deze nooit verstrekken aan derden. Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.
Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen. Het is ook mogelijk je via dit mailadres uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Secretariaat

Via de contactmogelijkheid op de website en via het emailadres kun je je adreswijzigingen doorgeven en vragen stellen.
Digitaal aanmelden: via de website kun je je bij de Stichting aanmelden. Ga naar de site van vrienden van het barlaeus en meld je aan door te klikken op Inloggen en vul het formulier in. Je kunt gemakkelijk de gegevens zelf wijzigen als je bent ingelogd.


COLOFON STICHTING VRIENDEN van het BARLAEUS GYMNASIUM
opgericht 12 november 1993

secretariaat Myra Groenink
Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
website www.vriendenvanhetbarlaeus.nl
email info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
ING NL04 INGB 0000 109 170

Bestuur: Renata Traas (vz), Peter Lammers (pm), Myra Groenink (secr)
Sander Kruse, Tienko Rasker en - qualitate qua - Alwin Hietbrink (rector)

Coronales
Klaslokalen van het Barlaeus tijdens Corona
MailPoet